Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào đời sống

.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, đời sống để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm là xu thế tất yếu hiện nay.

Năm 2022, Sở KH&CN tổ chức thực hiện 78 đề tài, dự án các cấp, bao gồm 3 dự án nông thôn, miền núi, 56 đề tài cấp thành phố và 19 đề tài cấp cơ sở.

Tổng kinh phí phê duyệt cho các đề tài, dự án là 102 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ Trung ương là 10,7 tỷ đồng (chiếm 10,45%), kinh phí từ nguồn sự nghiệp KH&CN thành phố là 71,2 tỷ đồng (chiếm 69,62%) và kinh phí huy động từ các nguồn khác là 20,4 tỷ đồng (chiếm 19,93%).

Các nhiệm vụ tập trung vào 5 lĩnh vực chính: nông nghiệp, xã hội nhân văn, tự nhiên, y dược, kỹ thuật và công nghệ góp phần giải quyết các vấn đề cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó có việc cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, những tiến bộ kỹ thuật được đưa vào thực tiễn như: nghiên cứu thành công hệ thống thiết bị trữ nhiệt cho máy điều hòa công suất trung bình và lớn có thể ứng dụng tại các doanh nghiệp sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế do tiết kiệm điện năng; giải pháp thủy lâm nhằm nâng cao khả năng điều tiết, tái tạo nguồn nước, phòng chống cháy rừng; triển khai thí điểm mô hình sử dụng giải pháp đập ngầm tại khu vực suối Chanh.

Tiếp đó là nghiên cứu các giải pháp quản lý và kỹ thuật thu gom nước thải phù hợp với điều kiện thực tế của Cảng cá và âu thuyền Thọ Quang; xây dựng hệ thống thông tin tín hiệu thông minh đường ngang đường sắt để trợ giúp người lái tàu; xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố; giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu hạ tầng giao thông thành phố trên nền tảng bản đồ số 4D...

Song song, nhiều đề tài, dự án tập trung nghiên cứu và ứng dụng để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao như: xây dựng các quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc 5 loài cây thuốc (chè dây, củ mài, sâm cau, sâm đại hành, thuốc thượng) và triển khai mô hình trình diễn với tổng quy mô theo hướng GACP-WHO khoảng 10.000m2 trong vườn nông hộ ở khu vực xã Hòa Phú và khu vực bãi Xếp (Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà); ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ tại Đà Nẵng; nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả vùng đất nông nghiệp không chủ động nước và đất bị ảnh hưởng thi công các dự án tại huyện Hòa Vang (giai đoạn 2)...

Các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn tập trung vào xây dựng chủ trương, chính sách trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tiêu biểu năm 2022, thành phố nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng suất lao động xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Nghiên cứu này phục vụ cho việc xây dựng dự thảo cơ chế, chính sách của thành phố hỗ trợ thúc đẩy nâng cao năng suất lao động xã hội, tập trung vào các ngành dịch vụ lưu trú và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ngoài ra, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe giúp các nhà quản lý có cái nhìn đa chiều hơn về loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng, từ đó có những định hướng và chính sách cụ thể khai thác tốt, phát triển hiệu quả, lâu dài và bền vững loại hình du lịch này.

Bên cạnh đó, việc triển khai một số dự án KH&CN quy mô lớn đã tác động đến năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh trên địa bàn. Riêng năm 2022, có 3 dự án nông thôn, miền núi được thực hiện với tổng kinh phí là 26,46 tỷ đồng, đến nay hoàn thành nghiệm thu 2 dự án “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ tại thành phố Đà Nẵng” và “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng”. Đây là các nhiệm vụ lớn, mang tính liên ngành, liên vùng, có tính ứng dụng cao, giải quyết những vấn đề cấp bách của thành phố và có ý nghĩa khoa học lâu dài.

Để chủ động ứng dụng KH&CN trong cuộc sống, Sở KH&CN tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương theo quy định, linh hoạt trong khâu xét duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố bảo đảm tính kịp thời và hiệu quả; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học gắn kết với mục tiêu bám sát vào 6 chương trình nghiên cứu trọng điểm giai đoạn 2017-2025 của thành phố; triển khai các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tham gia nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

QUỲNH THI

;
;
.
.
.
.
.