Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Đà Nẵng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn và phản biện xã hội

.

ĐNO - Ngày 23-9, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Đà Nẵng (trực thuộc Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam) tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Lãnh đạo Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (trái) tăng cờ đơn vị hoạt động tiêu biểu về khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2018-2023 cho Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Đà Nẵng tại đại hội. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lãnh đạo Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (bên trái) tăng cờ đơn vị hoạt động tiêu biểu về khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2018-2023 cho Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Đà Nẵng tại đại hội. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của hội có nhiều kết quả nổi bật, các hội viên tích cực phản biện về những bất cập cần khắc phục và các giải pháp để phát triển giao thông đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Đà Nẵng thời gian đến; góp ý kiến vào đồ án quy hoạch các phân khu của thành phố, quy hoạch giao thông của Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với đó, góp ý kiến về cải tạo, nâng cao an toàn giao thông các nút giao; góp ý đề án phân luồng tổ chức giao thông khu vực trung tâm Đà Nẵng, giao thông tĩnh, vận tải khách công cộng; đề xuất các nội dung thuộc ngành giao thông vận tải tích hợp vào dự thảo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050... 

Trong 5 năm tới (2023-2028), Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Đà Nẵng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng hội thực sự là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh; làm tốt công tác tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học kỹ thuật, công nghệ cầu đường và các chuyên gia cùng những người làm công tác có liên quan đến cầu đường, giao thông vận tải ở thành phố Đà Nẵng.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.