Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu

.

UBND quận Liên Chiểu đề ra nhiều giải pháp nhằm phối hợp liên thông, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho công dân, tổ chức. Để phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính (CCHC), Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với ông Trần Công Nguyên, Phó Chủ tịch UBND quận.

Ông Trần Công Nguyên, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu họp triển khai chỉ đạo trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính.Ảnh: H.T.V
Ông Trần Công Nguyên, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu họp triển khai chỉ đạo trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính.Ảnh: H.T.V

* Công tác CCHC trên địa bàn quận Liên Chiểu được lãnh đạo, chỉ đạo bằng những giải pháp nào và những thuận lợi, khó khăn trong công tác này ra sao, thưa ông?

- UBND quận luôn xác định công tác CCHC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yếu tố thúc đẩy sự chuyển biến trong xây dựng và phát triển nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả phục vụ nhân dân. Theo đó, UBND quận tập trung chỉ đạo điều hành công tác CCHC, nhất là giải quyết TTHC.

Năm 2023, UBND quận thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, giải quyết TTHC một cách nhanh gọn, giảm tối đa chi phí. Tính đến ngày 10-11, UBND quận nhận 1.176 lượt đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công và 100% ý kiến hài lòng. Bên cạnh đó, UBND quận đặc biệt chú trọng xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, cụ thể hóa các tiêu chí, nội dung chỉ đạo của thành phố.

Đồng thời, Quận ủy tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động, thực hiện nhiệm vụ thực chất, tránh đùn đẩy trách nhiệm và nhấn mạnh vai trò người đứng đầu. Vì vậy, những năm qua, đối diện khó khăn lẫn thách thức nhưng UBND quận quyết liệt tập trung chỉ đạo, điều hành đến nay cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ do UBND thành phố, Quận ủy giao và các nhiệm vụ theo quy định.

Tuy nhiên, UBND quận nhận thấy tại một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức còn tình trạng làm việc kém hiệu quả, chưa chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, có tâm lý e dè, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất công việc, không dám quyết định công việc thuộc thẩm quyền, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị dẫn đến giảm hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Qua xem xét và đánh giá, UBND quận nhìn nhận những tồn tại, hạn chế nêu trên có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nguyên nhân khách quan do các cơ quan, đơn vị có khối lượng công việc tương đối nhiều, thường xuyên chịu áp lực thời gian, trong khi số lượng người làm việc được giao ngày càng giảm, chưa tương xứng với diện tích, quy mô và một số yếu tố đặc thù. Song song, một số nội dung văn bản theo quy định dưới luật còn thiếu tính đồng nhất nên lúng túng trong quá trình thực thi nhiệm vụ…

Đối với nguyên nhân chủ quan, một số ít cán bộ, công chức, viên chức thiếu ý chí phấn đấu, chưa mạnh dạn tự phê bình và phê bình, ngại va chạm, tác phong, phong cách làm việc thiếu khoa học, sâu sát và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế. Đồng thời, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ, nhất là những việc mới, việc khó, đòi hỏi phối hợp của các cấp, ban, ngành và công tác theo dõi, kiểm tra thực thi công vụ chưa được quan tâm đúng mức.

* Để khắc phục hạn chế và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu thực hiện CCHC, UBND quận có những cách làm gì?

- Nhằm đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, UBND quận ban hành Quyết định số 3057/QĐ-UBND quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước về thực hiện công tác CCHC. Qua đó, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác CCHC và đưa ra 6 giải pháp.

Thứ nhất là triển khai nghiêm túc quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu trong công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cùng kết quả đánh giá nhiệm vụ người đứng đầu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định, phải ban hành văn bản quy định cụ thể, rõ ràng.

Thứ hai, thực hiện đơn giản hóa TTHC về quy trình, thời gian, hồ sơ và nghiên cứu ban hành quy chế liên thông, liên kết, phối hợp giải quyết TTHC, quy chế giải quyết thủ tục nội bộ trong đó nêu rõ thời gian, trách nhiệm thực hiện, đặc biệt cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng khâu quy trình xử lý, tuyệt đối không xảy ra tình trạng đùn đẩy, né trách trách nhiệm.

Thứ ba, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, tích cực phối hợp hiệu quả với đơn vị có chức năng, nhiệm vụ gắn liền với công việc cần giải quyết, tránh trường hợp lấy ý kiến tại nơi không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Từ đó nâng cao trách nhiệm phản hồi người dân đúng thời hạn, rõ ràng.

Thứ tư, đối với hồ sơ, thủ tục chưa giải quyết, kéo dài thì yêu cầu người đứng đầu rốt ráo giải quyết, đề xuất giải pháp từng trường hợp để xem xét và chỉ đạo cụ thể, bảo đảm không để hồ sơ tồn đọng, quá hạn.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ đột xuất; kịp thời rà soát, thay thế, điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ có năng lực yếu, không đáp ứng yêu cầu công việc được giao và bố trí người đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đảm nhiệm. Trường hợp đùn đẩy, né tránh phải kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Thứ sáu, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết liệt trong thi hành công vụ.

Thời gian đến, UBND quận sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu đề ra và chấn chỉnh mặt hạn chế, xây dựng đội ngũ đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

HUỲNH TƯỜNG VY thực hiện

;
;
.
.
.
.
.