Hơn 6 tỷ đồng xây dựng vùng an toàn dịch cho gia súc, gia cầm

.

UBND thành phố vừa ban hành đề án “Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm, H5N1, lở mồm long móng ở trâu bò trên địa bàn huyện Hòa Vang” theo Quyết định số 6194/QĐ-UBND ngày 19-12-2018.

Theo đó, năm 2020, thành phố sẽ hoàn tất hồ sơ về vùng an toàn dịch bệnh cúm H5N1 ở gia cầm và lở mồm long móng ở trâu bò, công nhận huyện Hòa Vang là vùng an toàn đối với những dịch bệnh này. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và kinh phí do chủ cơ sở chăn nuôi tự bảo đảm.

Được biết, trên địa bàn huyện Hòa Vang có gần 13.000 trâu, bò; hơn 33.000 con heo và khoảng 263.000 gia cầm, chiếm đến 90% tổng đàn gia súc, gia cầm của toàn thành phố. Việc triển khai đề án này nhằm góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm ở các cơ sở chăn nuôi tập trung và đàn gia súc, gia cầm chăn nuôi nhỏ lẻ, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp sản phẩm an toàn.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.