Nâng số lượng mẫu xét nghiệm lên khoảng 4.000 mẫu/ngày

.

* Từ 0 giờ ngày 31-7 dừng tất cả các công trình xây dựng

ĐNO - Tối 30-7, UBND thành phố ban hành công văn triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới. 

Đà Nẵng triển khai chốt chặn, kiểm tra, khai báo y tế tại các cửa ngõ từ 8 giờ ngày 31-7. Ảnh: PHAN CHUNG
Đà Nẵng triển khai chốt chặn, kiểm tra, khai báo y tế tại các cửa ngõ từ 8 giờ ngày 31-7. Ảnh: PHAN CHUNG

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, khả thi về tăng cường năng lực truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị bệnh. Chủ động xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh và khả năng, nguồn lực đáp ứng của thành phố với mục tiêu đạt 3.500-4.000 mẫu/ngày.

Khẩn trương công bố kết quả xét nghiệm F1 để giãn áp lực F2; có kế hoạch, đăng ký nhu cầu cụ thể để Bộ Y tế, các bộ, ngành trung ương và UBND các tỉnh, thành phố biết và hỗ trợ thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống dịch. Có phương án huy động các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn đồng hành với thành phố trong phòng, chống dịch, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.

Theo lãnh đạo thành phố, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang rất nguy cấp, nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp mạnh mẽ sẽ không đáp ứng được yêu cầu kiểm soát tình hình. Do vậy yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan thông tin tuyên truyền làm cho người dân hiểu rõ bản chất của dịch bệnh lần này, có nhận thức và thực hiện nghiêm túc quy định về giãn cách, cách ly toàn xã hội một cách triệt để để phòng, chống dịch có hiệu quả.

Các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm đầu mối kết nối cung cầu; đề xuất lời kêu gọi vận động các nhà từ thiện, hảo tâm về tài trợ cho công tác phòng, chống dịch. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo tổ chức và thực hiện lại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra vào thành phố, bắt đầu thực từ 8 giờ ngày 31-7.

Liên quan đến các biện pháp phòng, chống Covid-19, bắt đầu từ 0 giờ ngày 31-7, đề nghị dừng thi công tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố cho đến khi có thông báo mới. Giao UBND các quận, huyện thông báo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phù hợp, phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác phòng chống dịch…

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.