Thành lập Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, quy mô 500 giường bệnh

.

ĐNO - Ngày 22-8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 thành phố ban hành Quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến thành phố Đà Nẵng tại Cung Thể thao Tiên Sơn (số 3 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn chính thức thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: T. HUY
Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19, có quy mô 500 giường (giai đoạn 1 có quy mô 300 giường), sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: T. HUY

Theo đó, Bệnh viện dã chiến thành phố Đà Nẵng tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Bệnh viện dã chiến) là cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng có quy mô 500 giường, trong đó giai đoạn 1 có quy mô 300 giường; nhân lực được điều động tương ứng với số bệnh nhân, bảo đảm yêu cầu thu dung điều trị.

Bệnh viện dã chiến chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Y tế và hướng dẫn chuyên môn, bảo đảm các điều kiện tổ chức, hoạt động của Bệnh viện Đà Nẵng.

Khung nhân lực được áp dụng khi có quyết định vận hành bệnh viện dã chiến và được thay đổi, điều chỉnh theo hướng từng bước chuyển giao cho Bệnh viện Đà Nẵng tiếp quản để vận hành khi Bệnh viện Đà Nẵng đủ điều kiện kết thúc phong tỏa. Giám đốc Bệnh viện dã chiến chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phân công công việc đối với cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến.

Phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện dã chiến này là cách ly, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 theo quy định và thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bệnh viện Đà Nẵng đã được Sở Y tế phê duyệt.

Cơ cấu tổ chức, hoạt động của các khu trong bệnh viện dã chiến thực hiện theo mô hình tổ chức, hoạt động bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bộ Y tế. Giám đốc Bệnh viện dã chiến bố trí, sắp xếp các khu chức năng và chuyên môn thuộc bệnh viện dã chiến phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 và kiểm soát nhiễm khuẩn. Quy trình vận hành, làm việc của bệnh viện dã chiến này do Giám đốc Bệnh viện dã chiến quy định dựa trên quy chế bệnh viện và các quy định hiện hành.

Theo Quyết định ban hành, các sở, ban, ngành, các địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc thiết lập và vận hành bệnh viện dã chiến đạt hiệu quả. Bệnh viện dã chiến này tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

T. HUY

 

;
;
.
.
.
.
.