Giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang

.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống Covid-19 thành phố vừa có quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (trực thuộc Sở Y tế) sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ thu dung, tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 thời gian qua.

Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang có trách nhiệm làm sạch bệnh viện, thực hiện tiếp nhận, khám chữa bệnh trở lại theo nhiệm vụ, chức năng ban đầu. Trước đó, vào ngày 31-7, BCĐ phòng, chống Covid-19 thành phố ban hành quyết định số 139/QĐ-BCĐ về việc thành lập Bệnh viện dã chiến thuộc Sở Y tế tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để điều trị bệnh nhân Covid-19.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.