Tiếp tục bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19 tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ

.

Do nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, để tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống Covid-19, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng trong trạng thái bình thường mới, Sở Công thương vừa có công văn đề nghị Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng; Ban Quản lý các chợ quận, huyện; các đơn vị quản lý chợ; các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố cần chủ động tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong trạng thái bình thường mới.

Thực hiện tốt thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”, trong đó, đặc biệt lưu ý yêu cầu tất cả các nhân viên, tiểu thương và khách hàng phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và cửa hàng tiện lợi) và khử khuẩn tay. Tích cực truyền thông, thông tin mạnh mẽ về các biện pháp phòng, chống dịch thông qua hình thức loa phát thanh, màn hình chiếu… để nâng cao ý thức của người dân, nhân viên, người lao động trong việc cảnh giác, không chủ quan, lơ là.

Chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu tại cơ sở, tự trang bị các phương tiện, vật tư phòng, chống dịch cần thiết, thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn tại đơn vị. Mọi trường hợp có biểu hiện ho, sốt phải được kiểm tra kịp thời. Đồng thời, xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, đặc biệt là trong tình huống dịch bệnh có thể quay trở lại.

HOÀNG LINH

;
;
.
.
.
.
.