Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành vắc-xin Covid-19

.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết để tổ chức hiệu quả việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2021 và 2022.

Người lao động Thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine phòng COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Người lao động Thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. (Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 168-TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về việc ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành trong trường hợp cấp bách đối với vắc-xin Covid-19 và Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 năm 2021.

Về dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành trong trường hợp cấp bách đối với vắc-xin Covid-19 (dự thảo Thông tư), Phó Thủ tướng kết luận: Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc xây dựng Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn (văn bản số 3614-VPCP-KGVX ngày 31-5-2021); giao Bộ Tư pháp rà soát quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền cấp đăng ký lưu hành thuốc để làm rõ thẩm quyền quyết định các nội dung liên quan đến quy định về Giấy chứng nhận sản phẩm Dược phẩm và yêu cầu về thử nghiệm lâm sàng nêu tại dự thảo Thông tư, gửi đến Bộ Y tế trong ngày 25-6-2021.

Trên cơ sở đó, yêu cầu Bộ Y tế bám sát ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ý kiến các đại biểu dự họp để hoàn thiện Dự thảo Thông tư, bảo đảm khả thi, đáp ứng yêu cầu, ban hành sớm theo đúng quy định và thẩm quyền.

Về Kế hoạch tổ chức triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 năm 2021 (Kế hoạch), Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết để tổ chức hiệu quả việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trong đó lưu ý làm rõ: Dự kiến số lượng vắc-xin về nước theo tiến độ tuần, tháng từ nay đến hết 2021 và trong năm 2022; bổ sung đối tượng ưu tiên tiêm theo Nghị quyết số 21-NQ-CP ngày 26-2-2021 về mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19.

Bộ Y tế dự kiến phân bổ vắc-xin cho các cơ quan, địa phương theo tiến độ, số lượng phù hợp với thứ tự ưu tiên, nhu cầu thực tế và khả năng đáp ứng về số lượng của nguồn vắc-xin đã về Việt Nam, trong đó có tính đến các yếu tố chất lượng, giá cả vắc-xin, các tổ chức, cá nhân tài trợ Quỹ vắc-xin... bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong tiếp cận cơ hội tiêm vắc-xin; làm rõ thời hạn sớm nhất và chậm nhất có thể đạt được miễn dịch cộng đồng.

Bộ Y tế làm rõ phương án điều chỉnh kế hoạch mua, sản xuất và tiêm vắc-xin sau khi đã đạt miễn dịch cộng đồng; phương án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn quỹ vắc-xin cho phù hợp, hiệu quả..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 28-6-2021.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.