Phòng, chống dịch bệnh cho động vật nuôi trong bối cảnh Covid-19

.

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 5598/UBND-KT ngày 30-8-2021 chỉ đạo về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đối với động vật nuôi trong bối cảnh Covid-19.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế địa phương và diễn biến Covid-19 trên địa bàn thành phố, hướng dẫn triển khai các chỉ đạo, đề nghị của Bộ NN&PTNT bảo đảm phù hợp, đúng quy định cũng như kịp thời tổng hợp, giải quyết các khó khăn vướng mắc, vấn đề phát sinh của các đơn vị, địa phương theo thẩm quyền.

Tại Công văn số 5349/BNN-TY, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương chủ động giám sát, phát hiện dịch bệnh động vật nguy hiểm để kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm ổ dịch mới phát sinh, ưu tiên sử dụng nguồn lực tại chỗ của địa phương trong xử lý ổ dịch.

Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy, chế biến động vật mắc bệnh, động vật nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng.

Theo Sở NN&PTNT thành phố, hiện tình hình dịch bệnh đối với động vật trên địa bàn thành phố vẫn được kiểm soát; các bệnh cúm ở các đàn gia cầm, bệnh lở mồm và long móng ở trâu và bò, bệnh tai xanh ở heo không xảy ra.

Trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 với phương châm “ai ở đâu thì ở đó”, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) vẫn bố trí 14 công chức, viên chức và người lao động ứng trực thực hiện nhiệm vụ theo quy định để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả, vừa kịp thời tiếp nhận và xử lý khi có thông tin về dịch bệnh trên động vật.

Trong đó, có 5 người thực hiện nhiệm vụ “3 tại chỗ” tại 3 lò mổ gia súc, gia cầm đã được cho phép hoạt động trở lại, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ hoạt động tại những nơi này, góp phần bảo đảm chất lượng thịt gia súc, gia cầm trước khi đưa vào tiêu thụ trên thị trường.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.