Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết

.

Chủ tịch UBND thành phố vừa ký ban hành chỉ thị về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, yêu cầu, đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị: căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, bộ, ban, ngành về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.

Chấp hành nghiêm túc các quy định nghỉ Tết của Nhà nước; có kế hoạch trực lãnh đạo và trực bảo vệ trong dịp Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, cố gắng xử lý dứt điểm đơn thư, khiếu kiện của các tổ chức, công dân, không để tồn đọng trước Tết đối với các trường hợp có thể giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, không tổ chức thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị; nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 trên toàn địa bàn thành phố nhằm bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đề nghị Công an thành phố tổng hợp tất cả các lực lượng chức năng tham gia bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội, báo cáo UBND thành phố...

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.