.

Phát triển kinh tế ổn định theo hướng công nghiệp

.

Năm 2016, hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận Liên Chiểu có những bước phát triển nhảy vọt, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tính đến cuối năm, tổng thu ngân sách vượt gần 20% kế hoạch thành phố giao. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ 5 năm trở lại đây, tình hình thu ngân sách đạt khả quan như vậy.

Chợ Hòa Khánh, nơi kinh doanh sầm uất ở quận Liên Chiểu.
Chợ Hòa Khánh, nơi kinh doanh sầm uất ở quận Liên Chiểu.

Có được kết quả này, nhờ vào định hướng phát triển kinh tế theo huớng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp qua các kỳ Ðại hội đại biểu Ðảng bộ quận Liên Chiểu lần thứ III, lần thứ IV và lần thứ V.

Đa dạng hóa loại hình kinh doanh

Theo thống kê của UBND quận Liên Chiểu, 20 năm qua, công nghiệp của quận không ngừng tăng trưởng cả về số lượng lẫn quy mô đầu tư, tốc độ tăng bình quân 20,3%. Vốn đầu tư tăng mạnh, từ 701 tỷ đồng năm 1997 lên 21.340 tỷ đồng năm 2016. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp do quận quản lý thực hiện 8.968 tỷ đồng, chiếm 83,57% giá trị sản xuất trên địa bàn quận.

Nhiều chủ trương khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh của Ðảng và Nhà nước, một số cơ chế chính sách thông thoáng của thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND quận với các ngành, các cấp trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính đã tạo môi truờng thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất.   

Hoạt động thương mại, dịch vụ có sự phát triển vượt bậc. Cơ sở hạ tầng dịch vụ từng bước được củng cố và phát triển; hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại, giá cả ổn định; hệ thống phân phối hàng hóa đa dạng, hiện đại, hệ thống cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh được hình thành, hình thức thanh toán qua ngân hàng hoặc qua thẻ thay thế thanh toán bằng tiền mặt cũng đã phổ biến. Tổng giá trị thương mại - dịch vụ thực hiện 1.717 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16%. Tổng mức luân chuyển hàng hóa thực hiện 16.041,3 tỷ đồng, liên tục tăng qua các năm. Tổng giá trị ngành nông-lâm-thủy sản thực hiện 45,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,43%.

Ông Mai Xuân Đức, Trưởng phòng Kinh tế quận Liên Chiểu cho hay, các loại hình kinh doanh trên địa bàn quận thường xuyên được mở rộng, đa dạng hóa, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Từ chỗ có 3 chợ hạng 3 và vài chợ tạm, chợ cóc năm 1998, đến nay trên địa bàn quận có 9 chợ đang hoạt động (1 chợ hạng 1; 2 chợ hạng 2 và 6 chợ hạng 3), trên 6 siêu thị nhỏ và hàng nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh khác, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Ổn định nguồn thu ngân sách hằng năm

Theo thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Liên Chiểu từ năm 1997 đến nay đạt trên 2.113 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 22% (năm 1997 thu 6,2 tỷ đồng, đến năm 2016 là 279,3 tỷ đồng). Năm 2016, tổng thu ngân sách Nhà nuớc trên địa bàn tăng gần 45 lần so với năm 1997.

Cùng với việc tạo điều kiện, cơ chế thông thoáng để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh làm ăn, phát triển kinh tế, quận Liên Chiểu cũng đề ra các giải pháp quản lý, thu ngân sách bảo đảm ổn định hằng năm. Nhiệm vụ này được cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện hiệu quả.

Kết thúc năm 2016, tổng thu ngân sách trên toàn quận vượt gần 20% kế hoạch được giao. Trong đó, các địa phương thực hiện tốt và vượt số thu khá cao như: phường Hòa Khánh Nam 118%, phường Hòa Minh 119%, phường Hòa Hiệp Bắc 122%.

Ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam chia sẻ, để thực hiện việc thu ngân sách hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm, UBND phường đã thành lập các tổ thu thuế, tổ chức ra quân tuyên truyền nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Những cá nhân, tổ chức nào thực hiện tốt thì được tuyên dương, khen thưởng. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, phường Hòa Khánh Nam thu ngân sách đạt 3,5 tỷ đồng/3 tỷ đồng theo kế hoạch được giao.

Theo ông Nguyễn Sắc, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Liên Chiểu, tính đến nay, trên địa bàn quận có 1.800 doanh nghiệp và 1.350 hộ kinh doanh hoạt động, đóng góp vào ngân sách địa phương khá ổn định. Việc thu vượt chỉ tiêu ngân sách được giao gần 20% năm 2016 là tín hiệu đáng mừng, làm động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay, để tiếp tục phát triển mạnh mẽ kinh tế trên địa bàn, UBND quận chủ trương tập trung xây dựng các khu phố chuyên doanh; đẩy mạnh việc thực hiện giao đất, giao rừng đề người dân đầu tư làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình; đồng thời ưu tiên, tạo cơ chế mở, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn.  

Bài và ảnh: ANH THY

;
.
.
.
.
.