Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đồng bộ

.

Để thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Thanh Khê đã chủ động xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT đồng thời tham mưu Quận ủy xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát bảo đảm tiến độ thời gian đề ra. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của các tổ chức Đảng, đảng viên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thanh Khê tiến hành kiểm tra về công tác tài chính Đảng đối với Đảng ủy phường Tam Thuận.
Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thanh Khê tiến hành kiểm tra về công tác tài chính Đảng đối với Đảng ủy phường Tam Thuận.

Theo Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thanh Bình, công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát được Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê quan tâm và chỉ đạo thường xuyên, nhất là quán triệt, triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn của Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng đến cán bộ chủ chốt cấp quận và cơ sở. Quận ủy đã chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2016, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê đã thành lập 7 đoàn kiểm tra và 4 đoàn giám sát, tập trung vào các nội dung như: thực hiện Nghị quyết của Quận ủy về “Xây dựng Thanh Khê - quận môi trường giai đoạn 2010-2020”; việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; việc thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuy trên địa bàn thành phố”; việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... Song song đó, Ban Thường vụ Quận ủy tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và dân chủ trong hoạt động tại phường Hòa Khê, Văn phòng HĐND và UBND quận, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ quận và Trường THPT Thanh Khê; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Đảng ủy các phường: Tam Thuận, Thanh Khê Đông…

Riêng 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê đã thành lập 3 đoàn kiểm tra và 1 đoàn giám sát các tổ chức Đảng. “Nhờ công tác kiểm tra, giám sát ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy định nên việc nắm bắt, tình hình, diễn biến trong các tổ chức Đảng, đảng viên để có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, kịp thời các vấn đề mới nảy sinh”, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Ngoài việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch, Thường trực Quận ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê đã tiến hành giám sát thường xuyên các địa phương, đơn vị được phân công phụ trách qua đó đã đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; tập trung quản lý điều hành thu-chi ngân sách, thi công các công trình trọng điểm; cải cách hành chính, an ninh trật tự, an toàn giao thông; tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước ở các địa phương, đơn vị. Qua đó, kịp thời biểu dương những tổ chức Đảng thực hiện tốt và nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực để phát triển kinh tế-xã hội quận.   

Ngoài ra, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Thường trực Quận ủy đã chỉ đạo UBKT Quận ủy phối hợp với Văn phòng Quận ủy triển khai giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ và Quận ủy Thanh Khê. Nổi bật là việc chỉ đạo UBKT Quận ủy giám sát công tác tuyển sinh đầu cấp, năm học 2015-2016 tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của quận, qua đó đã chấn chỉnh, xử lý việc tiếp nhận, chuyển trường sai quy định. Cùng với đó, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo UBKT Quận ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng trong trường học và cá nhân người đứng đầu để xảy ra sai phạm, kết quả chi bộ đã xử lý kỷ luật đảng viên bằng hình thức cảnh cáo; chỉ đạo UBND quận phối hợp với UBKT Quận ủy xem xét xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn phường Thanh Khê Tây.

Để duy trì hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trong 6 tháng cuối năm 2017, Quận ủy sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp nắm chắc tình hình tổ chức Đảng, đảng viên để kịp thời kiểm tra, giám sát ngăn chặn không để xảy ra vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 50-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí và tiêu cực”. Đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Bài và ảnh: VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.