Ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và đời sống

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức sự kiện ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017 nhằm kết nối ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến để áp dụng vào sản xuất, đời sống của nhân dân; tăng cường giao lưu, hợp tác về khoa học và công nghệ giữa các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên với các nước; giao lưu, giới thiệu trình diễn công nghệ, sản phẩm đặc trưng của vùng và một số công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới.

Kế hoạch nói trên cũng nhằm động viên, khuyến khích doanh nghiệp (DN) đổi mới công nghệ, qua đó phát động trào lưu đổi mới công nghệ trong DN, tạo sức cạnh tranh, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh thị trường của DN các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng; đẩy mạnh hợp tác, liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trao đổi công nghệ giữa DN Việt Nam với các DN nước ngoài, đặc biệt là các nền kinh tế thành viên APEC; phát huy vai trò của DN nhỏ và vừa trong đổi mới sáng tạo; góp phần thực hiện một trong 4 ưu tiên chính của Năm APEC 2017: “Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa Việt Nam trong kỷ nguyên số”; cung cấp thông tin công nghệ, chuyển giao công nghệ cho DN có nhu cầu và phục vụ hoạt động hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng công nghệ và đổi mới công nghệ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Thời gian thực hiện sự kiện ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ từ ngày 22-11 đến 24-11-2017.

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.