.

Kỳ vọng một kỳ họp đổi mới

.

Hôm nay (6-12), HĐND thành phố khóa IX chính thức khai mạc kỳ họp thứ 3. Cử tri thành phố theo dõi kỳ họp với kỳ vọng sẽ có nhiều đổi mới để những vấn đề cử tri quan tâm, vấn đề bức xúc, tồn đọng liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân được giải quyết rốt ráo.

Năm 2017, Đà Nẵng bước sang một giai đoạn phát triển mới sau 20 năm chia tách đơn vị hành chính và trực thuộc Trung ương. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2016/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Đây là năm “Thành phố 4 an” và Đà Nẵng vinh dự được chọn là nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Cử tri kỳ vọng tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ bàn những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của năm 2017 mà còn mở đầu cho một giai đoạn mới. Đó là giai đoạn Đà Nẵng không chỉ phát triển cho mình mà còn đóng vai trò đầu tàu ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Và “Năm thành phố 4 an”, Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì thành quả của chương trình “5 không”, “3 có”, tăng cường công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, thành phố cũng chuẩn bị tốt sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC để khai thác tối đa cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố trong mắt bè bạn quốc tế, điểm đến hấp dẫn về du lịch, thu hút FDI…

Bên cạnh những vấn đề phát triển của thành phố, cử tri quan tâm kỳ họp sẽ đề cập những bất cập trong quản lý Nhà nước, những bức xúc kéo dài về quy hoạch, trật tự đô thị, tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, tình hình tội phạm có chiều hướng phức tạp, công tác bảo đảm ATVSTP…

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã có những cuộc họp thống nhất về nội dung tài liệu trình tại kỳ họp, thảo luận đổi mới phương thức tổ chức kỳ họp. Được biết, tại kỳ họp này, có 89 tài liệu báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố. Khối lượng thông tin tài liệu rất lớn.

Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các tổ đại biểu đã rất nghiêm túc đầu tư thời gian cho việc thẩm định các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đã có nội dung chưa có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ bị loại ra khỏi các tài liệu trình HĐND thành phố tại kỳ họp. Đây có thể xem là hoạt động giám sát đầu vào của HĐND thành phố đối với các nội dung tài liệu trình tại kỳ họp. Điều này yêu cầu các cơ quan tham mưu soạn thảo phải nâng cao ý thức trách nhiệm, đầu tư cao cho chất lượng nội dung các tài liệu phục vụ kỳ họp.

Giảm đọc - nghe, ưu tiên thời lượng kỳ họp cho hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là vấn đề đổi mới về tổ chức kỳ họp mà Thường trực HĐND thành phố đã đề cập tại các phiên họp chuẩn bị cho kỳ họp này.

Chương trình kỳ họp sẽ được bố trí theo hướng giảm tối đa thời gian trình bày các báo cáo, chỉ chọn đọc các loại tài liệu quan trọng. Với các tài liệu còn lại, các đại biểu tham dự kỳ họp tự nghiên cứu. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND thành phố liên tục cập nhật và đăng tải kịp thời các tài liệu kỳ họp, thông tin liên quan lên Trang thông tin điện tử của HĐND thành phố tại địa chỉ: http://dbnd.danang.gov.vn; đồng thời thông báo rộng rãi cho các đại biểu HĐND thành phố chủ động theo dõi, truy cập, khai thác, nghiên cứu để chuẩn bị ý kiến tham gia tại kỳ họp. Điều đó có nghĩa tất cả tài liệu đều phải được đọc, được nghiên cứu để phục vụ kỳ họp.

Thảo luận tại kỳ họp cũng sẽ đổi mới theo định hướng của Thường trực HĐND thành phố là thảo luận tại tổ có đề cập đến nhiều nội dung. Trên cơ sở nội dung thảo luận tổ, người chủ trì kỳ họp sẽ định hướng những vấn đề quan trọng cho phiên thảo luận tại hội trường, tập trung bàn sâu, bàn kỹ. Nếu cần thiết, các đại biểu có thể tranh luận đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau.

Đổi mới này tránh việc nói lặp lại những vấn đề đã thảo luận tại tổ để tập trung thời gian cho những vấn đề quan trọng, bức thiết nhất. Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn cũng được Thường trực HĐND thành phố định hướng vào những vấn đề tồn đọng, chậm tiến độ triển khai, vấn đề cử tri bức xúc kéo dài.

Thường trực HĐND thành phố khuyến khích các đại biểu chất vấn phải theo đến cùng, thể hiện hết trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, không nêu vấn đề ra rồi để đó. Để có những chất vấn chất lượng, đại biểu phải nghiên cứu thông tin, đi thực tế xác minh thông tin, thu thập căn cứ…

Cử tri kỳ vọng kỳ họp thứ 3 của HĐND thành phố sẽ có nhiều đổi mới, tiến đến một HĐND thành phố hành động, hiệu lực, hiệu quả và thiết thực, đáp ứng mong đợi của cử tri thành phố.

HOÀNG ANH

;
.
.
.
.
.