.

Doanh thu vận tải tăng 13,4%

.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, năm 2016, hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Doanh thu vận tải ước đạt 8.713 tỷ đồng, đạt 113,4% kế hoạch. Khối lượng hàng hóa qua cảng ước đạt 7,1 triệu tấn, đạt 102,9% kế hoạch, tăng 10,9%, trong đó vận chuyển container tăng 11,9%.

Cũng theo Sở GTVT, năm 2016, thành phố đã đưa vào vận hành 5 tuyến xe buýt trợ giá, phối hợp với tỉnh Quảng Nam thống nhất mở tuyến xe buýt R1 (Sân bay Đà Nẵng - Hội An) có dịch vụ tiêu chuẩn BRT thuộc hợp phần 2 dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng và phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tuyến xe buýt liên tỉnh giữa hai địa phương. Tổ chức giao thông một chiều trên 6 tuyến đường, cấm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên 16 đoạn, tuyến đường nội thành; xử lý 97 vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông, cải tạo, nâng cấp, điều chỉnh tổ chức giao thông một số nút giao thông trọng điểm...

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.