.

Quản lý, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ hợp lý, tiết kiệm

.

Thực hiện việc quản lý, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ hợp lý, tiết kiệm dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, sẽ chuyển các chi nhánh tỉnh, thành phố lưu thông lượng tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống đang bảo quản trong kho.

Đồng thời, NHNN yêu cầu các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng (TCTD) trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán tiếp tục thực hiện nghiêm việc đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ, không chi các loại tiền mới in còn nguyên sê-ri từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân.

NHNN cũng cho biết, sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân sử dụng tiền mệnh giá nhỏ tiết kiệm, hợp lý. Yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành ngân hàng quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nghiêm túc, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương của NHNN.

Nghiêm cấm cán bộ NHNN, TCTD lợi dụng, tiếp tay, cung cấp các loại tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch. Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn và xử lý nghiêm trường hợp cán bộ vi phạm.

Cũng theo NHNN, từ đầu tháng 12-2016, NHNN đã điều chuyển tiền mặt từ Trung ương tới NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố để nâng cao mức dự trữ, sẵn sàng đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế. Đến nay, công tác điều chuyển tiền mặt đang được thực hiện khẩn trương, bảo đảm an toàn tuyệt đối, sẽ hoàn thành trước ngày 20-1-2017.

NHNN khẳng định sẽ thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thu chi tiền mặt và tồn quỹ tiền mặt tại các chi nhánh tỉnh, thành phố, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt, kể cả trong trường hợp nếu có nhu cầu chi tiền mặt đột biến.

THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.