.

Khai thác, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn nước dưới đất

.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017 trên địa bàn thành phố với chủ đề “Nước thải” nhằm kêu gọi cộng đồng tiết kiệm nước và tái sử dụng nước thải.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017 tại Đà Nẵng được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức như: lễ mít-tinh cấp thành phố (tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) ngày 22-3; tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm tiến hành tại các cơ sở dịch vụ du lịch lưu trú trên toàn địa bàn suốt tháng 3-2017, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức cổ động trực quan từ ngày 15 đến 22-3.

Hoạt động chuyên sâu là sự kiện Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Đề xuất giải pháp khai thác, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Hội thảo nhằm tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, doanh nghiệp và nhà khoa học chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết về việc khai thác, bảo vệ, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước dưới đất và vấn đề tái sử dụng nước thải; đồng thời, giám sát hiệu quả việc khai thác tài nguyên nước dưới đất để sử dụng cho các mục đích phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn cấp nước chuyên ngành và thu gom, xử lý theo đúng quy định.

Được biết, tại hội nghị Liên Hợp Quốc (LHQ) về “Môi trường và Phát triển” năm 1992 được tổ chức ở Rio de Janeiro (Brazil), Đại hội đồng LHQ chọn ngày 22-3 hằng năm là “Ngày Nước thế giới”. Mỗi năm, LHQ xem xét chọn một chủ đề khác nhau cho Ngày Nước thế giới nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước mang tính toàn cầu và vận động quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.