.

Quy định cung cấp dịch vụ công về hoạt động xây dựng

.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng. Ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí đối với lĩnh vực quy hoạch, cấp điện và chiếu sáng, công viên - cây xanh, nhà ở.

Trong đó, lĩnh vực quy hoạch ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí về khảo sát, đo đạc, thiết kế, quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu đầu tư tập trung, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; định hướng không gian kiến trúc cảnh quan trên toàn địa bàn thành phố.

Đối với lĩnh vực cấp điện và chiếu sáng đô thị có quản lý vận hành điện chiếu sáng, duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Lĩnh vực công viên - cây xanh có quản lý công viên, quản lý duy trì cây xanh đô thị; duy trì tượng, tiểu cảnh, bể phun; quản lý và vận hành đài phun nước.

Lĩnh vực nhà ở có quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; bảo trì, phá dỡ, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; quản lý vận hành nhà chung cư; bảo trì, phá dỡ, cải tạo nhà chung cư.

Các dịch vụ công ngân sách chỉ bảo đảm một phần chi phí thuộc lĩnh vực chất lượng công trình xây dựng với các dịch vụ: kiểm định chất lượng xây dựng, an toàn chịu lực, sự cố, đánh giá giá trị còn lại, đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình xây dựng; giám định chất lượng công trình; thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng, cấu kiện công trình; giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng; kiểm định chất lượng hiện trạng và lập quy trình bảo trì công trình.

NAM PHƯƠNG
 

;
.
.
.
.
.