.

Giám sát, quản lý tàu du lịch không đủ điều kiện hoạt động

.

ĐNĐT - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức lưu giữ tập trung, quản lý và không cho phép hoạt động khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng đối với 22 tàu.

22 tàu này bao gồm: tàu Công Danh 02 (ĐNa-0528), tàu Du lịch Đà Nẵng (ĐNa-0518), tàu Hàn Giang 3 (ĐNa-0555), tàu Hàn Giang 2 (ĐNa-0478), tàu Long Hàn Giang (ĐNa-0536), tàu Mỹ Xuân (ĐNa-0378), tàu Tiên Sa 1 (ĐNa-0260), tàu Tiên Sa 2 (ĐNa-0159), tàu Tiên Sa 3 (ĐNa-0122), tàu Bảo Anh (ĐNa-0363), tàu Bảo Anh 3 (ĐNa-0538), tàu Minh Trần 3 (ĐNa-0489), tàu Minh Trần 4 (ĐNa-0475), tàu Đại Thành (chưa đăng ký), tàu Công Danh (chưa đăng ký), tàu Hoàng Long Yến (ĐNa-0451), tàu Thảo Vân 1 (ĐNa-0484), tàu Thảo Vân 2 (ĐNa-0016), tàu Duy Khang (ĐNa-0548), tàu Hoàng Gia (ĐNa-0540), tàu Cherry Bloosom (chưa đăng ký), tàu Cát Tiên (ĐNa-0232).

Đồng thời, lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng chức năng trong việc lưu giữ các tàu nêu trên; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Công an thành phố bố trí lực lượng kiểm tra hằng đêm tại khu vực cảng sông Hàn nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại khu vực; giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với hoạt động của các tàu du lịch hoán cải nêu trên; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

DÂN HÙNG 

;
.
.
.
.
.