.

Sẽ sáp nhập những trường khó tuyển sinh

.

Theo Bộ GD&ĐT, một trong các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 là điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH phù hợp với quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp, căn cứ trên nhu cầu thực tế của người dân và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đó, chú trọng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm. Trước thực trạng một số trường địa phương gặp khó trong tuyển sinh, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành cơ cấu lại hệ thống các trường theo hướng chuyển đổi ngành đào tạo, giải thể, sáp nhập, chuyển cơ sở đào tạo thành phân hiệu các trường ĐH có uy tín.

Thông tin nói trên được đề cập tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 khối ĐH và CĐ, do Bộ GD&ĐT tổ chức vào ngày 22-10 thông qua 6 điểm cầu: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vinh, Thái Nguyên. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, năm học 2014-2015 cả nước có 219 trường ĐH và 217 trường CĐ (không tính các trường khối an ninh, quốc phòng, quốc tế), trong đó có 60 trường ĐH và 28 trường CĐ khối ngoài công lập. Tổng số giảng viên các trường ĐH và CĐ trong cả nước là 91.183 người, trong đó giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 53,62%, giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên chỉ chiếm 12,06% và người có chức danh GS, PGS đạt 4,36%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, thời gian tới, các bộ, ban, ngành liên quan, các tổ chức nghề nghiệp cần có những cuộc làm việc nghiêm túc bàn các vấn đề: thi cử, tự chủ đại học, phân tầng xếp hạng... Bộ GĐ&ĐT khẩn trương làm các thủ tục cần thiết để trình Thủ tướng nội dung về hệ thống giáo dục quốc dân, sau đó ban hành sớm khung trình độ quốc gia.

Về vấn đề thi và tuyển sinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị kỳ thi năm tới cần khắc phục những tồn tại để có một kỳ thi công bằng, trung thực, nghiêm túc. Việc tuyển sinh ĐH phải trên tinh thần tự chủ ĐH. Các ĐH phải nâng cao quyền tự chủ của mình. Bộ GD&ĐT chỉ đưa ra những quy định tối cần thiết, bảo đảm công bằng cho học sinh, tôn trọng quyền tự chủ của các trường.    

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.