1 tỷ đồng để sưu tập tranh các họa sĩ danh tiếng

.

Đây là một trong các hoạt động trong năm nay nhằm chuẩn bị cho việc thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế. Kinh phí này phục vụ sưu tập tranh của bốn họa sĩ danh tiếng là Tôn Thất Đào, Đinh Cường, Bửu Chỉ, Vĩnh Phối cùng một số tác giả khác.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chủ trương giao cho Sở Văn hóa và Thể thao mỗi năm dành một khoản kinh phí và đã sưu tập được 12 tác phẩm mỹ thuật xuất sắc đạt giải qua các đợt liên hoan làm cơ sở cho việc hình thành Bảo tàng Mỹ thuật Huế về sau. Tháng 9-2016, thông qua sự giới thiệu của Tạp chí Sông Hương, danh họa Nguyễn Đại Giang đã tặng 3 bức tranh Upsidedownism (nghệ thuật đảo ngược) cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế tương lai. Như vậy đến cuối năm 2016, Bảo tàng Mỹ thuật Huế có 15 bức tranh lưu giữ tại sở này.

L.Giang tổng hợp

;
.
.
.
.
.