Phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Đà Nẵng

.
Theo TTXVN
;
.
.
.
.
.
.