Trang trại sữa Organic châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

.

Xem chi tiết

TRUNG BÌNH TRONG 100ML

Các vitamin và khoáng chất có sẵn trong sữa tươi

Vitamins and minerals are present in fresh milk
 

 

;
;
.
.
.
.
.