Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng bổ sung 3 Phó Chủ tịch

.

Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng vừa bổ sung thêm 5 thành viên vào Ủy viên Ban Chấp hành và bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch hội.

Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng vừa bổ sung thêm 5 thành viên vào Ủy viên Ban Chấp hành và bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H
Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng vừa bổ sung thêm 5 thành viên vào Ủy viên Ban Chấp hành và bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H

Ngày 10-4, ông Hà Giang, Chủ tịch Hội cơ khí thành phố Đà Nẵng kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường cho biết, thực hiện nội dung của Tổng Hội Cơ khí Việt Nam tại công văn số 01/THCK-VP ngày 12-1-2024 về việc Đại hội thành viên và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Tổng Hội Cơ khí Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2028), Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng vừa bổ sung thêm 5 thành viên vào Ủy viên Ban Chấp hành và bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Hà Giang, trước đó vào ngày 6-8-2022, Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng khóa VI nhiệm kỳ (2022-2027). Đại hội đã bầu ra 56 đồng chí tham gia Ban Chấp hành và bầu đồng chí Hà Giang làm Chủ tịch Hội Cơ khí khóa VI nhiệm kỳ (2022-2027) và 3 Phó Chủ tịch hội. Tuy nhiên, hiện Hội đã phát triển thêm nhiều hội viên mới, đẩy mạnh mở rộng hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực nên cần bổ sung thêm thành viên tham gia Ban Chấp hành và bổ sung thêm Phó Chủ tịch. Vì vậy, Hội đã bầu bổ sung 5 đồng chí vào Ủy viên Ban Chấp hành và bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch hội. Như vậy, Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng hiện có 61 Ủy viên Ban Chấp hành và 5 Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Thành Đạt; ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao công nghệ K&H; ông Đinh Quang Sơn, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phú Lâm; ông Nguyễn Văn Vũ, Giám đốc Công ty Công ty CP TMDV và nhập khẩu Điện tử viễn thông Vina Toàn Lực và ông Nguyễn Phú Hòa (trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Ngoài ra, Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng cũng giới thiệu 5 đồng chí tham gia Ủy viên Ban Chấp hành và chức danh lãnh đạo Tổng Hội Cơ khí nhiệm kỳ IV (2023-2028); đồng thời đề cử ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Chủ tịch Hội cơ khí thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Thành Đạt làm Phó Chủ tịch Tổng Hội Cơ khí Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2028) phụ trách khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.