.

Lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường

.
Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn, sáng 12-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường Nam tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người có thời gian đảm nhận chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường từ 2 năm trở lên.

Mô tả ảnh.
Bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND ở phường Hòa Cường Nam.
Những người được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Ông Nguyễn Dân, Chủ tịch UBND phường cùng hai Phó Chủ tịch UBND phường là ông Trần Văn Mạnh và bà Phạm Thị Thanh Thủy. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã công bố tổng hợp các ý kiến góp ý của đại diện các hộ dân ở 55 tổ dân phố đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường.
 
Người dân đánh giá tốt về tinh thần trách nhiệm trong công việc, tinh thần đoàn kết, thái độ ứng xử với nhân dân, tác phong, đạo đức, lối sống của lãnh đạo UBND phường. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND phường, nhất là Chủ tịch UBND phường chưa quyết liệt chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự đô thị, xử lý các điểm ngập úng, ô nhiễm môi trường, quản lý nhà trọ, quản lý dịch vụ Internet trên địa bàn. Giám sát cán bộ, công chức tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính chưa tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu chính thức gồm: Thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, thành viên Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội phường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Bí thư chi bộ khu dân cư; Tổ trưởng dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận đã tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả ông Nguyễn Dân đạt 97% phiếu tín nhiệm, ông Trần Văn Mạnh đạt 89% phiếu tín nhiệm, bà Phạm Thị Thanh Thủy đạt 88,2% phiếu tín nhiệm.

* Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận Phước tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các ông Nguyễn Dũng Sỹ, Chủ tịch UBND phường và Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường.

Theo tổng hợp ý kiến nhân dân ở 45 tổ dân phố góp ý đã đánh giá cao Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường năng động, sáng tạo và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là giải quyết tốt vấn đề trật tự đô thị. Nhân dân khen ngợi lãnh đạo UBND phường thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và mô hình “phường điện tử”, tạo thuận lợi cho nhân dân. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại hội nghị: Ông Nguyễn Dũng Sỹ đạt 95,5% phiếu tín nhiệm, ông Phạm Văn Dũng đạt 91,9% phiếu tín nhiệm.

Tin và ảnh: S.T
;
.
.
.
.
.