.
TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Đại hội biểu thị rõ tinh thần dân chủ, đoàn kết

.

Tại buổi họp báo ngay sau phiên bế mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đại hội XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh trong nước và quốc tế bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức.

Sau hơn 8 ngày làm việc, Đại hội đã thành công rất tốt đẹp với không khí hân hoan, phấn khởi, trong đó có công lao đóng góp của báo chí vì đã chuyển tải thông tin của Đại hội rất nhanh, kịp thời tới công chúng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời báo chí tại buổi họp báo tổ chức ở Trung tâm Báo chí ngay sau phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng. Ảnh: NGUYỄN THÀNH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời báo chí tại buổi họp báo tổ chức ở Trung tâm Báo chí ngay sau phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

VTV: Xin Tổng Bí thư cho biết cảm nghĩ của mình khi được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư của Đảng trong nhiệm kỳ này?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi không ngờ mình được Đại hội tín nhiệm giới thiệu và bầu tôi vào Ban Chấp hành Trung ương, rồi Hội nghị Trung ương lần thứ nhất bầu tôi giữ chức vụ Tổng Bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối 100%. Tôi bất ngờ vì tuổi tôi đã cao trong khi sức khỏe, trình độ thì có hạn. Tôi cũng đã xin nghỉ, nhưng Đảng giao nhiệm vụ, là đảng viên thì tôi phải chấp hành.

Tôi xúc động trước tình cảm của đồng bào, đồng chí trong nước và quốc tế đã gửi gắm, bày tỏ tình cảm nhưng cũng là giao trách nhiệm cho tôi.

Tôi lo lắng vì công việc sắp tới còn nặng nề; gánh vác trách nhiệm lớn trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức lớn; đòi hỏi bản thân phải nỗ lực, cố gắng rất lớn.

NLĐ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng đã thực hiện đổi mới trong hoạt động của mình, xin Tổng Bí thư cho biết hướng đổi mới tiếp theo của Đảng trong nhiệm kỳ mới là gì?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đổi mới là công việc thường xuyên phải làm của Đảng, nhất là từ sau Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong 5 năm qua, Đảng đã thực hiện nhiều đổi mới như thực hiện chất vấn trong Đảng; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong Đảng cũng như cơ quan cầm quyền.

Đây là cách kiểm nghiệm về tín nhiệm đối với cán bộ, gợi ý những gì để kịp thời chấn chỉnh. Đảng cũng đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, tạo thuận lợi to lớn cho công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng. Nhờ đó, bầu cử ở Đại hội XII rất tập trung, bầu một lần là đủ 200 Ủy viên Trung ương Đảng, với tỷ lệ phiếu bầu rất cao.

VnExpress: Tổng Bí thư đánh giá như thế nào về dân chủ trong Đảng, nhất là chất vấn trong Đảng nhiệm kỳ qua và việc mở rộng dân chủ trong Đảng thời gian tới?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chất vấn trong Đảng được thực hiện nhằm phát huy dân chủ mạnh mẽ hơn trong sinh hoạt của Đảng; các hội nghị Trung ương đều làm nhưng làm chưa nhiều. Bản thân tôi cũng được chất vấn, tôi cũng xin trả lời chất vấn. Chất vấn xong thì cũng giải đáp thắc mắc, giải tỏa nhiều tâm tư, quan hệ anh em đồng chí tốt hơn. Đây cũng là một hình thức giám sát của Ban Chấp hành Trung ương đối với lãnh đạo.

Sắp tới sẽ tiếp tục chất vấn. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) còn rất nhiều việc phải làm; phải kiên trì, kiên quyết thực hiện, không phải làm một lần là xong. Cùng với chất vấn là phải chăm lo công tác cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; giám sát quyền lực, bảo đảm để kiểm soát, hạn chế tham nhũng, lãng phí.

BBC tiếng Việt: Trước tiên, xin chúc mừng Tổng Bí thư được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Tổng Bí thư. Trong nhiệm kỳ này, xin Tổng Bí thư cho biết đã có kế hoạch, lộ trình gì để tìm kiếm người tài, đức kế nhiệm Tổng Bí thư?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi xin cảm ơn bạn đã chúc mừng tôi nhưng không biết là chúc mừng hay chúc lo vì có nhiều nỗi lo trong công việc sắp tới. Trong đó, vấn đề bạn vừa nêu lên cũng là một nỗi lo. Đó là phải chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ; cơ cấu phải kế tục, kế thừa đủ 3 độ tuổi trong đội ngũ cán bộ để phát triển, không hẫng hụt. Cũng giống như bụi tre, phải có măng, có lớp bánh tẻ, có tre già để tiếp tục đẻ măng; như vậy mới ấm gốc, phát triển bền vững được.

Đào tạo cán bộ trẻ là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài, tỷ lệ trẻ bây giờ vẫn còn ít, vì vậy không những đòi hỏi phải có kế hoạch, mà phải có cái tâm, có sự quan tâm đến lớp trẻ. Hiện nay, lớp trẻ có nhiều nhân tài lắm vì được đào tạo bài bản, tiếp cận với nhiều thông tin. Tuy nhiên, đòi hỏi kế hoạch đến bao giờ và bao giờ xong là khó trả lời lắm; hứa 2-3 năm tới là không khả thi, là ảo tưởng.

Dân trí: Xin Tổng Bí thư cho biết, kết quả bầu cử tại Đại hội XII có đúng như phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII hay không?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi bảo đảm 100% là đúng như phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội. Quy trình bầu cử thực hiện đúng theo quy chế; trong đó phát huy tinh thần dân chủ khi bỏ phiếu kín biểu quyết đối với những trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử. Có sự kết hợp giữa danh sách giới thiệu của khóa trước với danh sách đề cử, ứng cử tại Đại hội XII. Cũng có trường hợp do Trung ương giới thiệu nhưng không trúng cử; lại có trường hợp Đại hội giới thiệu và trúng cử.

Như vậy, tại Đại hội, có đại biểu phát biểu rằng, dân chủ đến thế là cùng, không có dân chủ nào hơn. Đại hội đã biểu thị rõ tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ.

AFP: Thưa Tổng Bí thư, ông có nghĩ rằng dưới sự tiếp tục lãnh đạo của ông và Bộ Chính trị, Việt Nam sẽ là đất nước giàu mạnh hơn và dân chủ hơn không?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đây là câu hỏi mang tầm chiến lược. Cá nhân tôi cũng là thành viên trong tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng Cộng sản là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Tập thể lãnh đạo nhưng cũng cần đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân. Cái hay của chúng ta là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Ở một số  nước, nói dân chủ nhưng người đứng đầu quyết định hết, thế thì ai dân chủ hơn ai? Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì hỏi liệu có dân chủ được không? Dân chủ phải đi liền với kỷ cương, bởi một đất nước mà không kỷ cương thì rối loạn, không thể phát huy được dân chủ. Không tuyệt đối hóa mặt nào vì tuyệt đối hóa thì phiến diện, mà phiến diện bao giờ cũng có hại.

Đại hội cũng đã nói đến mục tiêu là xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đó là mục tiêu lâu dài. Mục tiêu trước mắt là đưa Việt Nam sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nguyễn Thành – Việt Dũng ghi

;
.
.
.
.
.