.

Để lời hứa thành hiện thực

.

Chương trình hành động của những người vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 hiện nay đang được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp lưu giữ. Việc lưu giữ không có nghĩa cất vào tủ là xong. Mặt trận các cấp và cử tri thành phố sẽ tiếp tục giám sát để lời hứa của các đại biểu cơ quan dân cử các cấp đã nói phải làm.

Sau bầu cử, Mặt trận tiếp tục giám sát hoạt động của đại biểu dân cử.  Trong ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử.												           Ảnh: ĐOÀN SƠN
Sau bầu cử, Mặt trận tiếp tục giám sát hoạt động của đại biểu dân cử. Trong ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử. Ảnh: ĐOÀN SƠN

Giám sát để nói đi đôi với làm

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Hoàng Minh Trinh, cử tri thấy tất cả các ứng cử viên đại biểu cơ quan dân cử từ Quốc hội đến HĐND phường, xã khi vận động bầu cử đều hứa nếu trúng cử sẽ gần dân, sát dân, lắng nghe dân và thực hiện nhiệm vụ đại diện cho nguyện vọng, ý chí của nhân dân. Bầu cử đã xong, cử tri sẽ giám sát xem những người trúng cử có gần dân, sát dân và thực hiện lời hứa không. “Anh hứa sát dân mà sau khi trúng cử, anh chỉ tiếp xúc cử tri một năm 4 lần theo luật định thì chưa đủ.

Gần dân, sát dân là hình ảnh đại biểu dân cử đi thực tế tại nơi nảy sinh bức xúc của cử tri để nắm bắt thông tin, bằng chứng cụ thể và phản ánh, kiến nghị giải quyết kịp thời bức xúc đó; là việc đại biểu có thêm nhiều hình thức tiếp xúc cử tri khác ngoài hình thức theo luật định như là tiếp nhận thông tin cử tri phản ánh tại nơi làm việc của mình, thông qua thư điện tử, trang cá nhân trên Internet…”, ông Hoàng Minh Trinh nhấn mạnh.

Cùng với cử tri, sau bầu cử, Mặt trận các cấp thực hiện chức năng giám sát đại biểu dân cử theo quy định tại Luật MTTQ Việt Nam và các luật có liên quan. Kinh nghiệm của Mặt trận quận Hải Châu khi chưa tổ chức thí điểm HĐND huyện, quận, phường là đưa vào báo cáo của Mặt trận nội dung nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của từng đại biểu và tổ đại biểu HĐND quận trình bày tại kỳ họp cuối năm của HĐND quận. Hình thức giám sát này lúc đó rất hiệu quả, có tác dụng nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND quận.

Theo ông Lê Thọ Truyền, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư 5D phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, đại biểu dân cử gần dân, sát dân phải bắt đầu từ việc tham gia họp tổ dân phố, đến những nơi dân đang bức xúc để nghe dân nói gì và phải có hành động cụ thể. “Có nhiều vị đại biểu khi vận động bầu cử đã hứa sẽ góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể của cử tri khu vực họ ứng cử đang bức xúc. Cử tri nhớ lời hứa đó, họ sẽ chất vấn đại biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri nếu lời hứa đó chậm thực hiện để nỗi bức xúc của dân kéo dài”, ông Truyền nói.

Tăng trách nhiệm giám sát của Mặt trận

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, trong thời gian thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, Mặt trận các cấp tăng cường công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình theo luật định và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua thực hiện các Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Mặc dù giám sát của Mặt trận mang tính chất xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh nhưng phần nào bù đắp sự thiếu vắng giám sát quyền lực tại các cấp hành chính huyện, quận, phường trong thời gian thí điểm không tổ chức HĐND ở các cấp này.

Nay các cơ quan HĐND huyện, quận, phường được tái lập nhưng điều này không có nghĩa nhiệm vụ giám sát của Mặt trận nhẹ nhàng hơn mà xác định là yêu cầu phải cao hơn, trách nhiệm hơn. Theo quy định của pháp luật, hoạt động giám sát mang tính quyền lực của HĐND các cấp phải luôn có sự phối hợp của Mặt trận các cấp đảm bảo cho nghị quyết của HĐND các cấp phải được thực thi, phải đi vào cuộc sống. Đồng thời với hoạt động phối hợp, Mặt trận các cấp có chức năng được luật định là giám sát hoạt động của cơ quan dân cử: Quốc hội, HĐND các cấp và hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Đối với đại biểu dân cử các cấp Mặt trận khuyến khích đại biểu ngoài hình thức tiếp xúc cử tri định kỳ, nếu có điều kiện nên chủ động có những hình thức tiếp xúc khác như tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, đi thực tế tại hiện trường nắm thông tin phản ánh của cử tri hoặc có hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri qua Internet…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà Nguyễn Văn Cửu khẳng định: “Làm tốt, có hiệu quả hoạt động giám sát cơ quan dân cử, đại biểu dân cử mới khẳng định đúng vị thế, vai trò của Mặt trận, xóa bỏ tư tưởng Mặt trận chỉ quan trọng lúc bầu cử, bầu cử xong là thôi”.

ĐOÀN SƠN

;
.
.
.
.
.