Chính trị - Xã hội

Lập tổ công tác liên ngành giám sát xử lý ô nhiễm môi trường tại âu thuyền Thọ Quang

18:29, 01/10/2016 (GMT+7)

ĐNĐT - Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành do ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng, các tổ phó là ông Nguyễn Phú Ban - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bà Trần Thị Thanh Tâm - Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cùng các thành viên là lãnh đạo, của các đơn vị liên quan gồm Ban BQL các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, BCH Bộ đội Biên phòng thành phố, BQL các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49).

Tổ giúp việc của Tổ công tác do ông Phạm Thanh Phúc - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ Môi trường làm tổ trưởng và các thành viên là các cán bộ của thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, BQL các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đồn Biên phòng Sơn Trà và Phòng Cảnh sát môi trường (PC49)

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND thành phố; có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, bố trí ca trực 24/24h, đảm bảo công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng; tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Dân Hùng
 

.