Tập trung đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, kiện toàn đội ngũ cán bộ

.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tại hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, tổ chức ngày 6-6. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (trái) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị. 				   Ảnh: QUỐC KHẢI
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (trái) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: QUỐC KHẢI

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, các cấp ủy tuân thủ chặt chẽ các quy định của Trung ương và Thành ủy trong việc chỉ đạo đại hội Đảng cấp dưới và đại hội Đảng cấp mình, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn bị nhân sự đại hội.

Công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị kỹ càng, được sự nhất trí cao của đại hội; bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 bầu đội ngũ cán bộ bảo đảm cả về lượng và chất; bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ đổi mới số lượng cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ nữ và trẻ theo quy định của Trung ương.

Công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm số lượng và các tiêu chuẩn quy định. Nhờ đó, chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được nâng cao, đạt yêu cầu đổi mới ít nhất 1/3 cấp ủy so với đầu nhiệm kỳ 2010-2015.

Tỷ lệ cán bộ nữ tăng so với nhiệm kỳ trước; mục tiêu trẻ hóa đội ngũ cấp ủy cấp cơ sở được bảo đảm. Hội nghị thảo luận, đóng góp một số ý kiến đánh giá những ưu điểm và làm rõ những mặt còn hạn chế để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW về công tác quán triệt, tuyên truyền, ban hành các văn bản chỉ đạo; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; công tác tổ chức và điều hành đại hội chu đáo, đúng quy định…

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế như một số báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành còn dài, ít sức khái quát, chưa cân đối giữa phần đánh giá tình hình và phương hướng, nhiệm vụ.

Các nội dung liên quan đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa được nêu rõ, phần nêu hạn chế, khuyết điểm vẫn còn sơ lược, chưa đầy đủ. Trong thảo luận, bàn bạc chủ trương về công tác cán bộ, chưa phân tích thấu đáo, chưa lắng nghe hết các ý kiến, nhất là những ý kiến trái chiều; có trường hợp còn chủ quan, nóng vội, áp đặt…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng theo hướng nêu bật được kết quả thực hiện nghị quyết, so sánh các chỉ tiêu do nghị quyết đề ra; đánh giá thực chất, khách quan những vấn đề hạn chế của Đảng bộ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ, nhất là các văn bản về công tác luân chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vừa ban hành.

Ngoài ra, cần rà soát, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 31-1-2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng đề nghị tăng cường công tác chỉ đạo rà soát, bổ sung, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với Đề án cán bộ trẻ, Đề án cán bộ nữ đảm nhiệm các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định Trung ương.

“Trước mắt, tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố, tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo Kết luận số 162-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là tổ chức chu đáo thi tuyển chức danh phó giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Y tế, Tài nguyên và Môi trường”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ đạo.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.
.