Cơ bản giải quyết một số bất cập, khó khăn theo kiến nghị của cử tri

.

Theo báo cáo của UBND thành phố về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, trước và sau kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố, UBND thành phố đã tiếp nhận 157 ý kiến cử tri. Đến nay, UBND thành phố đã trả lời 153 ý kiến cử tri.

Các công văn trả lời ý kiến cử tri được UBND thành phố gửi cho Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đại biểu HĐND thành phố. Đối với 4 ý kiến còn lại, UBND thành phố đã giao các sở, ngành liên quan kiểm tra, giải quyết và sẽ báo cáo kết quả đến HĐND thành phố và cử tri.

Nhìn chung, các ý kiến của cử tri tập trung vào các vấn đề: quy hoạch, khớp nối quy hoạch các dự án; quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa cơ sở; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu tái định cư; xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, thoát nước; nâng cấp hệ thống nước sạch, nước sinh hoạt; xử lý tình trạng ngập úng, xử lý ô nhiễm môi trường tại một số khu vực...

Công tác tiếp nhận và trả lời kiến nghị của cử tri rất được lãnh đạo UBND thành phố quan tâm, công tác kiểm tra, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri cũng được tăng cường; do đó cơ bản đã giải quyết một số khó khăn, bất cập, đáp ứng được một phần nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.