Khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

.

Sáng 10-12, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 29.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Trọng Đức-TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về ba nội dung, gồm: tổng kết Kỳ họp thứ sáu và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ bảy của Quốc hội; việc thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 6 nội dung, gồm: Ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia; việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2017; đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2018; quyết định chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; quyết định Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhấn mạnh đây là phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi kết thúc Kỳ họp thứ sáu và cũng là phiên họp cuối cùng của năm 2018, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các cơ quan hữu quan đã chuẩn bị nội dung, tài liệu kịp thời, cơ bản bảo đảm tiến độ, không phải điều chỉnh dự kiến chương trình.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, chủ động trong các phiên họp tiếp theo.

Theo chương trình làm việc, Phiên họp thứ 29 được tiến hành trong 2 ngày rưỡi, với nhiều nội dung quan trọng. Để hoàn thành chương trình, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, xem xét toàn diện các khía cạnh, chuẩn bị tốt ý kiến phát biểu với các nội dung của các buổi họp, trong đó chú ý đánh giá nghiêm túc việc tổ chức thực hiện Kỳ họp thứ sáu và xem xét kỹ lưỡng chương trình hoạt động năm 2019 bảo đảm khoa học, hợp lý.

Các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan cần sắp xếp thời gian, kế hoạch làm việc để dự họp đầy đủ, đúng thành phần và thảo luận trọng tâm, tích cực, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc cho các nội dung của phiên họp.

Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Theo TTXVN-Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.