Dân vận phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân

.

Sáng 10-1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.           Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’ré đồng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, việc triển khai “Năm dân vận chính quyền 2018” được thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; từ đó tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, hiệu quả công tác dân vận chính quyền được nâng lên. Những đóng góp của công tác dân vận cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của từng địa phương và của đất nước.

Năm 2019, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục chọn chủ đề “Năm dân vận chính quyền” gắn với nhiệm vụ nâng cao chất lượng 7 nội dung dân vận chính quyền trong Chương trình số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP, đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần xây dựng Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của công tác dân vận trong năm 2018. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ và đề nghị cần khắc phục những tồn tại như: bệnh quan liêu, xa dân hiện vẫn còn khá phổ biến; tình trạng khiếu kiện phức tạp; một bộ phận cán bộ mất dân chủ, không đối thoại với nhân dân; công tác dân vận chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; một bộ phận coi thường công tác dân vận, coi quyền lực của mình là cao, không thuyết phục nhân dân; công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân và doanh nghiệp...

Từ những hạn chế nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần xem công tác dân vận, trước hết là công tác dân vận chính quyền là một cuộc cách mạng để quyết tâm, quyết liệt tập trung thực hiện. Muốn vậy phải tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và hành động mạnh mẽ trong các cấp, các ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị trong việc phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. 						         Ảnh: NAM BÌNH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NAM BÌNH

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Tư tưởng không thông vác bình đông không nổi”, “Nói phải củ cải cũng nghe”, vì vậy công tác dân vận phải làm cho dân tin; phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Từ đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, năm 2019, việc tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền” cần tập trung giải quyết tốt mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài, phức tạp. Gắn với đó, các cấp, các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội; dân vận là làm cho dân tin, dân ấm no, hạnh phúc, quyền công dân được bảo vệ và môi trường sống an toàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, tăng cường đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp đặt ra trong thực tiễn… Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nhằm định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu.

Tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”.

NAM BÌNH

;
;
.
.
.
.
.