Tập trung nguồn lực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hòa nhập cộng đồng

.

Sáng 13-3, phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2019 do UBND thành phố tổ chức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH với vai trò đầu mối cần rà soát, kiểm tra lại tất cả các chương trình, kế hoạch, dự án về trẻ em, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn để tham mưu UBND thành phố đề ra các chính sách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ngày một tốt hơn.

Các ngành Công an, Y tế, Giáo dục, Văn hóa - Thể thao... cần chủ động thực hiện tốt vai trò của mình cũng như tăng cường phối hợp về công tác trẻ em hiệu quả nhất; lưu ý và ngăn chặn kịp thời  tình trạng trẻ bị lạm dụng, trẻ bị lôi kéo vi phạm phát luật cũng như sử dụng nguồn thực phẩm không an toàn được bày bán ở gần khu vực trường học...

Theo kế hoạch, năm 2019, UBND thành phố sẽ tập trung nhiều nguồn lực phấn đấu 90% gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội được nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 100% trẻ em từ 9 tuổi trở lên có kiến thức cơ bản về tự bảo vệ mình trước nguy cơ xâm hại, bạo lực và biết địa chỉ liên hệ khi bị xâm hại, hoặc phát hiện trẻ em khác có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại; đẩy mạnh triển khai các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; 100% đội ngũ công tác viên trẻ em các cấp được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Phấn đấu có 99% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới mọi hình thức để có cơ hội hòa nhập cộng đồng; ngăn ngừa trẻ em tham gia các hoạt động kinh tế và lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Để đạt những mục tiêu này, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, thành phố sẽ ưu tiên cho công tác tuyên truyền nâng cao ý thức xã hội về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tiếp tục duy trì, mở rộng  các chương trình, dự án, kế hoạch về trẻ em đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua; theo dõi, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyền trẻ em đã được luật định...

T.S
 

 

;
;
.
.
.
.
.