Tuyên bố chung của hội nghị lần thứ 7 Ủy ban đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam

.

Ngày 18-8, tại Quảng Ninh, Hội nghị lần thứ 7 Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam về vai trò của Quốc hội trong việc thực hiện các thoả thuận hợp tác giữa ba nước trong khu vực Tam giác phát triển đã thống nhất được nhiều nội dung cơ bản, quan trọng.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại, Hợp Tác Quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia Chheang Vun; Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc Hội nước CHDCND Lào Eksavang Vongvichit và Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu ký Tuyên bố chung tại Hội nghị lần thứ 7 Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội 3 nước.
Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại, Hợp Tác Quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia Chheang Vun; Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc Hội nước CHDCND Lào Eksavang Vongvichit và Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu ký Tuyên bố chung tại Hội nghị lần thứ 7 Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội 3 nước.

Hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Đối ngoại ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam về “Vai trò của Quốc hội trong việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam trong khu vực Tam giác phát triển” được tổ chức từ ngày 17-8 đến ngày 18-8-2019, tại tỉnh Quảng Ninh, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa ba Quốc hội và thúc đẩy việc thực hiện các dự án hợp tác trong Khu vực Tam giác phát triển (CLV-DTA) mà Chính phủ ba nước đã thống nhất.

Tham dự Hội nghị gồm có: Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác Quốc tế, Thông tin và Truyền thông của Quốc hội Vương quốc Campuchia do Ngài Chheang Vun, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu; Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ngài GS.TS. Eksavang Vongvichit, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu; Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ngài Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Ngoại giao và một số bộ ngành khác của Chính phủ Việt Nam; đại diện của chính quyền các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh trong CLV-DTA của Việt Nam.

Hội nghị chân thành cảm ơn Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị với những định hướng quan trọng.

Hội nghị đánh giá cao Báo cáo của Ủy ban Điều phối chung CLV-DTA do ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đại diện Ủy ban Điều phối chung CLV-DTA ,trình bày; Báo cáo của đại diện Ủy ban Điều phối CLV-DTA của Campuchia và Lào. Hội nghị cũng nghe các báo cáo về kết quả giám sát của Ủy ban Đối ngoại ba nước về tình hình thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong CLV-DTA, báo cáo của đại diện địa phương ba nước trong CLV-DTA. Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận về các báo cáo nêu trên, đánh giá cao những kết quả đạt được về phát triển kinh tế kinh tế - xã hội của CLV-DTA kể từ Hội nghị Ủy ban Đối ngoại ba nước lần thứ 6 đến nay và nhất trí về  phương hướng và các biện pháp để thúc đẩy hợp tác CLV-DTA trong thời gian tới.

Hội nghị hoan nghênh Tuyên bố chung của Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 52 tổ chức ngày 31/7/2019 tại Thái Lan đánh giá ASEAN đang ngày càng phát triển lớn mạnh và gắn kết chặt chẽ; vai trò trung tâm và vị thế quốc tế của ASEAN được tăng cường; khẳng định các nước ASEAN cam kết thúc đẩy an ninh và phát triển bền vững trong khu vực.

Hội nghị đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phân giới, cắm mốc, tăng dày tôn tạo cột mốc biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và bảo đảm an ninh biên giới giữa ba nước trong thời gian qua. Mặc dù vậy, Hội nghị thông tin về những bất đồng về khu vực biên giới giữa Lào và Campuchia cần được giải quyết trên tinh thần thỏa thuận giữa Thủ tướng CHDCND Lào Thougloun Sisoulith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Techo Hun Sen.

Hội nghị chúc mừng thành công của Hội nghị cấp cao CLV-DTA lần thứ 10 tổ chức ngày 31/3/2018 tại Hà Nội, Việt Nam và việc thông qua Kế hoạch kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030. Hội nghị nhất trí với những định hướng, quyết định đã được nêu tại Tuyên bố chung của Hội nghị, trong đó đánh giá tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ cũng như các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác giữa người dân và doanh nghiệp của ba nước.

Hội nghị hoan nghênh những kết quả của Hội nghị Ủy ban Điều phối chung CLV-DTA lần thứ 11 (JCC11) tổ chức ngày 19/12/2017 tại Bình Phước và JCC12 tổ chức ngày 10/3/2019 tại Kratie, Campuchia cùng các hoạt động liên quan khác như Diễn đàn thanh niên CLV-DTA lần thứ 8, Hội chợ thương mại và du lịch CLV-DTA, Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Du lịch lần thứ 12 CLV-DTA và Hội nghị của các Tiểu ban được tổ chức tháng 3/2019 tại Kratie, Campuchia.

Hội nghị nhận thấy sự bổ trợ lẫn nhau của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 với những nỗ lực của các cơ chế hợp tác giữa ba nước CLV nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế CLV-DTA, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa CLV-DTA với các khu vực khác và với các quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời gắn kết để duy trì hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực.

Hội nghị đề nghị Chính phủ ba nước tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác về hạ tầng giao thông, Hiệp định về tạo thuận lợi và thúc đẩy thương mại CLV-DTA cùng với các giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan, thủ tục cấp phép liên vận, tăng hạn ngạch phương tiện vận tải, tạo thuận lợi cho vận tải và trao đổi hàng hóa liên quốc gia.

Hội nghị ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban Điều phối chung CLV-DTA trong việc hoàn thiện Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su, Kế hoạch phát triển du lịch CLV-DTA, Báo cáo kết quả thực hiện bản Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội CLV-DTA giai đoạn 2011 - 2020 để thông qua tại Hội nghị cấp cao CLV-DTA lần thứ 11 tại Lào vào năm 2020.

Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước tái khẳng định cam kết tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Tuyên bố chung đã được thông qua tại các Hội nghị trước đây của Ủy ban Đối ngoại ba nước; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, giám sát; tiếp tục tiến hành các hoạt động giám sát đối với các vấn đề thuộc quan tâm chung của CLV-DTA.

Hội nghị thúc đẩy các cơ quan của Chính phủ ba nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, tài nguyên rừng, thích ứng và giảm thiểu với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh mạng, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ và cung cấp thông tin thường xuyên của ba nước trên trang web chung của CLV-DTA để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Hội nghị cũng kêu gọi mạnh mẽ Chính phủ ba nước phối hợp chặt chẽ và có những giải pháp cần thiết ngăn chặn buôn bán bất hợp pháp lâm sản và ma túy xuyên biên giới.

Hội nghị tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc vận động sự hỗ trợ của các đối tác phát triển và thể chế tài chính quốc tế nhằm phục vụ cho các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa trong khu vực; đặc biệt trong việc thực hiện Kế hoạch kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030; đồng thời đề nghị Ủy ban điều phối CLV-DTA phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và triển khai các dự án hỗ trợ.

Hội nghị nhất trí rằng, trong thời gian tới sẽ mở rộng nội dung và thành phần tham dự Hội nghị của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước CLV tùy vào điều kiện, nhu cầu của từng nước và chủ đề của từng Hội nghị.

Hội nghị nhất trí rằng, Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác Quốc tế, Thông tin và Truyền thông của Quốc hội Vương quốc Campuchia sẽ chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Campuchia - Lào- Việt Nam năm 2021 tại Campuchia. Chủ đề, thời gian và địa điểm của Hội nghị sẽ được thông báo sau.

 

Ngài Chheang Vun, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy Ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Vương quốc Campuchia và Ngài GS.TS. Eksavang Vongvichit, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhiệt liệt hoan nghênh những nỗ lực của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc tổ chức hội nghị thành công với bầu không khí đoàn kết, hữu nghị và hợp tác.

Các Đoàn đại biểu của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đánh giá cao sự đón tiếp nồng hậu, lòng mến khách của Quốc hội và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Ninh về sự chuẩn bị chu đáo, trọng thị cho Hội nghị.

Tuyên bố chung này được soạn thảo bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Khmer, tiếng Lào và tiếng Việt với giá trị như nhau và tham chiếu trên bản tiếng Anh.

Theo Quochoi.vn

;
;
.
.
.
.
.