Huyện Hòa Vang chuẩn bị chu đáo cho đại hội Đảng các cấp

.

Với phương châm đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, Đảng bộ huyện Hòa Vang đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao đã giúp người dân huyện Hòa Vang tăng thu nhập. TRONG ẢNH: Người dân xã Hòa Bắc với mô hình trồng hoa lan thương phẩm cho năng suất cao.                               Ảnh: LAM PHƯƠNG
Mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao đã giúp người dân huyện Hòa Vang tăng thu nhập. TRONG ẢNH: Người dân xã Hòa Bắc với mô hình trồng hoa lan thương phẩm cho năng suất cao. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Với đặc thù địa bàn rộng, phần lớn tổ chức Đảng hoạt động ở vùng nông thôn nên việc chỉ đạo đại hội được Huyện ủy Hòa Vang chủ động từ rất sớm. Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang Lê Trung Thắng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các hướng dẫn của Thành ủy, Huyện ủy Hòa Vang tổ chức quán triệt, ban hành các văn bản tuyên truyền, hướng dẫn đại hội Đảng các cấp theo đúng quy định. Trên tinh thần đó, ngoài chỉ đạo rà soát các tiêu chuẩn để chuẩn bị tốt công tác nhân sự các cấp ủy khóa mới, Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung công tác tuyên truyền, trang trí trực quan chào mừng đại hội Đảng các cấp. Huyện ủy tổ chức họp Tiểu ban Nhân sự, Tuyên truyền, Lễ tân phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để triển khai thực hiện.

Hiện nay, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hòa Vang đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, chuẩn bị các nội dung xây dựng phóng sự thành tựu 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI phục vụ Đại hội lần thứ XVII.

“Huyện ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 158-KH/HU ngày 13-1-2020 về biên soạn, xuất bản tập sách “Hòa Vang - Mô hình hay, cách làm hiệu quả”, đây là một trong những công trình để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện trong thời gian đến”, ông Thắng nói.

Đối với đại hội Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, đến nay, Đảng bộ xã Hòa Châu tổ chức thành công đại hội điểm và tại đại hội bầu trực tiếp bí thư. Ngày 19-3, Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang là tổ chức Đảng được chọn đại hội điểm tiếp theo để tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm chung cho toàn huyện. Hiện nay, các cấp ủy cơ sở đã bám sát vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để ban hành kế hoạch tổ chức đại hội.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Phú Nguyễn Ngọc Hải, Đảng bộ xã luôn xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Vì vậy, công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, chặt chẽ các bước để mang lại thành công cho đại hội.

“Hiện nay, xã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm nâng cao đời sống người dân miền núi, nhất là đồng bào Cơ tu. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chào mừng đại hội Đảng bộ xã Hòa Phú dự kiến tổ chức trong tháng 6-2020”, ông Hải nói.

Là một trong những địa phương có chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Nhơn Nguyễn Thị Thanh An cho biết, công tác chuẩn bị về nhân sự, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành trình đại hội được Đảng ủy xã chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, bám sát những kết quả đạt được và đánh giá đúng bối cảnh tình hình địa phương; đồng thời tạo cơ sở để xây dựng dự thảo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo bước phát triển toàn diện kinh tế-xã hội của xã Hòa Nhơn trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Trung Thắng cho biết, nhìn chung các cấp ủy Đảng đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ nội dung văn kiện, quy trình nhân sự đến công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền. Trong đó, việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội được các cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ theo đúng quy trình hướng dẫn.

Công tác nhân sự thực hiện bảo đảm dân chủ, nghiêm túc từ khâu rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ đến lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nguồn nhân sự. Đến nay, cơ quan chức năng đã thẩm định, xây dựng báo cáo, kết luận quan hệ chính trị của 27 trường hợp phục vụ đại hội Đảng bộ xã. Cùng với đó, hoàn thành thẩm định phương hướng nhân sự 11 đảng bộ xã và Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang...

Theo Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường, từ đầu nhiệm kỳ 2015 đến nay, Đảng bộ huyện tăng cường đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận toàn xã hội, đẩy mạnh việc khai thác tiềm năng thế mạnh, tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực để đầu tư phát triển trên các lĩnh vực, nhất là xây dựng nông thôn mới.

“Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thông qua phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến về quy trình bước 1 công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII; thông qua số lượng đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII là 300 đại biểu và phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội cho các chi, đảng bộ trực thuộc. Dự kiến Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII sẽ hoàn thành trong tháng 7-2020.

ĐẶNG NỞ
 

;
;
.
.
.
.
.