Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trực tuyến

.

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tiến hành thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bằng hình thức trực tuyến đối với dự án Nhà xưởng Đà Nẵng Telala (đường số 9, Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) do Công ty TNHH Đà Nẵng Telala làm chủ đầu tư.

Dự án xây mới nhà xưởng, nhà máy sản xuất phụ kiện may mặc có nguồn gốc từ băng vải thô và nhựa plastic có tổng công suất 324,4 tấn/năm.

Đây là dự án thứ 3 được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bằng hình thức trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19.

Nội dung và tiến trình phiên họp thẩm định báo cáo ĐTM được bảo đảm đầy đủ theo quy định của một cuộc họp thông thường của hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM, trong đó, tài liệu, báo cáo và nội dung trình chiếu được nộp thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và được gửi trước đến các thành viên hội đồng thẩm định. Các đơn vị liên quan tham gia họp thẩm định báo cáo ĐTM tuân thủ chặt chẽ quy định về phòng, chống dịch.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.