Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông nỗ lực xây dựng thành phố thông minh

.

Chiều 19-5, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thành phố tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Phạm Tấn Xử (thứ 5, phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025.
Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Phạm Tấn Xử (thứ 5, phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với các chỉ tiêu chủ yếu như: hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 16-4-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển hạ tầng công nghệ TT&TT tiếp cận xu hướng Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giai đoạn 2020-2025; tạo ra những đột phá mới trong triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở để đến năm 2030, thành phố hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết hợp đồng bộ với mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN; tiếp tục vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin chính quyền điện tử.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở TT&TT đã góp phần quan trọng đưa Đà Nẵng trong 11 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; đạt giải thưởng Thành phố thông minh; góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAPI) của thành phố; phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đại hội bầu ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT tiếp tục làm Bí thư Đảng bộ Sở TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.