Sở Tài Nguyên và Môi trường phản hồi thông tin doanh nghiệp nước ngoài sở hữu đất ven biển

.

Ngày 19-5, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố có văn bản phản hồi thông tin báo chí liên quan đến việc doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu, “núp bóng” sở hữu và thuê đất tại các vị trí ven biển. Theo đó, qua rà soát ban đầu cho thấy, có 2 doanh nghiệp đã chuyển nhượng hoàn toàn quyền sử dụng đất cho người trong nước, 4 doanh nghiệp có 100% vốn trong nước và 1 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài thuê đất sản xuất kinh doanh có thời hạn 50 năm.

Theo Sở TN&MT, trong 7 doanh nghiệp được sở hữu hoặc được cho thuê các lô đất ven biển của Đà Nẵng (khu vực ven sân bay Nước Mặn), có 2 doanh nghiệp đã chuyển nhượng hoàn toàn quyền sử dụng đất lại cho cá nhân, tổ chức trong nước; 4 doanh nghiệp có 100% vốn trong nước. Riêng Công ty liên doanh du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shoes Hoàng Đạt là doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, đất thuê với mục đích sản xuất, kinh doanh có thời hạn sử dụng đất 50 năm là đúng quy định pháp luật.

Sở TN&MT cũng cho rằng, theo quy định tại Điều 54, 55 và 56 của Luật Đất đai năm 2013, không giao đất, cho thuê đất cho cá nhân người nước ngoài. Còn theo quy định tại Điều 169 của Luật Đất đai năm 2013, không quy định người nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất... Sở TN&MT đã thực hiện theo các quy định nói trên, không thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và cho phép nhận quyền sử dụng đất đối với các cá nhân là người nước ngoài. Hiện nay, đơn vị vẫn đang tiếp tục rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài.

Để hạn chế tình trạng người nước ngoài “núp bóng” sở hữu, cho người nước ngoài thuê đất đai ở các khu vực nhạy cảm, theo Sở TN&MT, cần thiết phải rà soát các luật có liên quan (Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở…) để bảo đảm tính thống nhất và chặt chẽ trong việc giải quyết các hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài.

Trong công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý hoạt động xây dựng, cần phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết… tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật liên quan. Đặc biệt, phải lấy ý kiến của các bộ, ngành đối với khu vực ven biển, khu vực cần bảo đảm an ninh quốc phòng theo đúng quy định.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.