Tiền lương làm việc trong 2 ngày nghỉ Quốc khánh có tăng?

.

 Từ năm 2021, người lao động sẽ được tăng thời giờ làm thêm theo tháng, được nghỉ Quốc khánh 2 ngày…vậy tiền lương ngày nghỉ sẽ tính như thế nào?

Theo VOV.VN

;
;
.
.
.
.
.