Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực

.

ĐNO - Ngày 3-3, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự lần thứ nhất năm 2023 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nhằm thông tin một số kết quả bước đầu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TNTC) của thành phố và một số giải pháp trong thời gian tới.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh thông tin về tình hình, kết quả bước đầu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố đến đội ngũ cán bộ chủ chốt. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh thông tin về tình hình, kết quả bước đầu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống TNTC nhấn mạnh những kết quả nổi bật công tác phòng, chống TNTC của cả nước và của thành phố thời gian qua, đồng thời nêu sự cần thiết của việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống TNTC cấp tỉnh (gọi tắt Ban Chỉ đạo).

Theo đó, công tác đấu tranh phòng, chống TNTC đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Tình trạng tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây, đại đa số ý kiến của người dân (93%) bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống TNTC.

Tại thành phố Đà Nẵng, thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-5-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị lần thứ 5 (khóa XIII), Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 4319-QĐ/TU ngày 21-5-2022 thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống TNTC, do Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban.

Phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo là công tác phòng, chống TNTC, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương; trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc TNTC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo cụ thể các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ, bước đầu đạt được kết quả quan trọng, nhất là đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao hiệu quả thực tế công tác, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ban Chỉ đạo đã tổ chức 2 phiên họp, Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức 5 cuộc họp và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức nhiều cuộc họp, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các thông báo kết luận các phiên họp, cuộc họp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo...

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cụ thể, nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm trong các lĩnh vực: quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, đầu tư công, tài chính-ngân sách, giáo dục, y tế. Đồng thời, chú trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững…

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Đức Hoài định hướng tuyên truyền một số nội dung quan trọng thời gian tới. Trong đó, đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố…

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cũng đã triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội;

Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12-12-2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới và các kế hoạch của Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện chỉ thị nêu trên; kế hoạch về phát động tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3 năm 2023.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.