Chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

.

Ngày 3-8, UBND thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023 giữa 3 lực lượng công an, quân sự và Bộ đội Biên phòng thành phố.

6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự, biên phòng các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 03/2019/NĐ-CP; công tác phối hợp giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Các lực lượng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các biện pháp, công tác thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao quan trọng, đặc biệt bảo vệ an toàn Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2023; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đoàn khách, hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại thành phố. Đồng thời, phối hợp đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bọn tội phạm; tham mưu giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thời gian đến, 3 lực lượng tiếp tục phối hợp quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy; kế hoạch, phương án của UBND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, tập trung tham mưu, đề xuất Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị nội bộ.

Đồng thời tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá, dự báo chính xác tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị ngay từ cơ sở, không để lan rộng kéo dài, phát sinh điểm nóng.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.