.

Miễn phí đấu nối, thay mới đồng hồ nước

.
Mô tả ảnh.
Lắp đặt mới mạng lưới cấp nước trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh nối dài.
Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO) cho biết, kể từ năm 2011, công ty không thu tiền đấu nối cho khách hàng sử dụng nước với chiều dài của đường ống đấu nối từ điểm khởi thủy đến điểm đặt đồng hồ nước dưới 3 mét, đồng thời kích cỡ đường kính của đồng hồ nước từ D15mm đến D50mm. Trường hợp đấu nối có chiều dài đường ống hơn 3m hoặc kích cỡ đường kính đồng hồ nước lớn hơn D50mm thì khách hàng phải bổ sung thêm kinh phí để thực hiện.

Công ty cũng thực hiện thay thế đồng hồ mới cho các đối tượng sử dụng nước sạch khi bị hỏng hoặc quá thời hạn 5 năm, chạy không chính xác (khi kiểm tra có sai số vượt quá ±5%) nhằm hạn chế tình trạng thất thoát nước và bảo đảm quyền lợi của người sử dụng nước sạch.

Tin và ảnh: NAM PHƯƠNG
;
.
.
.
.
.