.

Tháng 10, giá lương thực thực phẩm tăng mạnh nhất

Số liệu thống kê vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 10-2013 tăng thêm 0,49% so với tháng 9-2013.

Như vậy, tính từ đầu năm đến tháng 10, CPI cả nước tăng 6,74%.

Trong đó, có 9/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ có mức tăng, nhưng không có nhóm nào vượt quá 1%; trong khi đó, có 2 nhóm giảm là giao thông và bưu chính viễn thông.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh nhất với 0,86%. Trong đó, thực phẩm tăng 1,04%; lương thực tăng 0,91% so với tháng 9-2013.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,1%. Nhóm giao thông có mức giảm 0,17%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,03%.

Trong số 8 vùng của cả nước, vùng có chỉ số CPI tăng cao nhất so với tháng 9-2013 là Tây Bắc, với mức tăng 1,21%; tiếp đến là vùng Bắc Trung bộ với 0,96%; các vùng còn lại có mức tăng từ 0,2 đến 0,5%.

CPI của TP HCM tháng này đã giảm tốc mạnh, khi chỉ tăng 0,17% so với tháng 9 và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 10 tháng, CPI của thành phố đã tăng 4,61%.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, CPI trên địa bàn Thủ đô đã tăng 0,57% so với tháng trước và tăng 6,89% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 10 tháng, CPI của Thủ đô đã tăng 6,4%.

VOV

;
.
.
.
.
.