Kinh tế

Tránh chồng chéo trong quản lý an toàn thực phẩm

08:39, 22/06/2016 (GMT+7)

Tại buổi họp liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn thành phố, diễn ra ngày 21-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục hoàn thiện các đề án, góp ý về trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị trong công tác này.

Theo đó, các kế hoạch, mục tiêu cần cụ thể hóa với từng phần việc, lộ trình; hạn chế chồng chéo trong quản lý, dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm. Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cũng yêu cầu các đơn vị phải kiểm soát cho được nguồn gốc các loại thực phẩm, kể cả thủy, hải sản. Đối với hàng nông sản, ngoài việc tăng cường kiểm tra, lấy mẫu ngẫu nhiên tại các điểm phân phối, các đơn vị nên xây dựng quy chế phối hợp giữa các địa phương.

Tham gia buổi họp, một số đơn vị, địa phương đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành về ATVSTP sớm có ý kiến về kế hoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng các chợ, di dời triệt để các điểm giết mổ gia cầm sống tại các chợ và khu dân cư. Hiện nay, Sở Y tế đang xây dựng dự thảo kế hoạch tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn thành phố, theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo nêu đầy đủ nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan, đơn vị liên quan, với mục tiêu đến năm 2020, về cơ bản có thể kiểm soát ATTP trong toàn chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập trên địa bàn thành phố.       

          PHAN CHUNG

.