.

Chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản

.

Ngày 27-4, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Văn bản số 3073/UBND-SXD về việc chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật thông tin về các dự án bất động sản đã được UBND thành phố phê duyệt khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và các dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trên Cổng thông tin điện tử thành phố và trang web Sở Xây dựng.   

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng thường xuyên đăng tải thông tin khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch, kinh doanh bất động sản phải tìm hiểu kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý dự án và quy định pháp luật có liên quan. Giao Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý việc đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản khi chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định. Giao Công an thành phố kiểm tra, xử lý theo đúng quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Được biết, trước đó, thực hiện yêu cầu của UBND thành phố, Sở Xây dựng đã thực hiện nhiều giải pháp chấn chỉnh hoạt động này. Tuy nhiên, tình trạng các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch bất động sản, huy động vốn, kinh doanh bất động sản khi chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định vẫn diễn ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, có khả năng phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Vì vậy, Sở Xây dựng đã đề nghị thành phố xem xét và phê duyệt các vấn đề trên để chấn chỉnh kịp thời.

THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.