Chung tay đưa hàng Việt đến người tiêu dùng

.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được phát động từ năm 2009, vừa qua, Thành ủy đã ban hành quyết định tái thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố. Ban Chỉ đạo do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên làm Trưởng ban; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm Phó Trưởng ban Thường trực và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố làm ủy viên.

Hội chợ triển lãm “Tự hào hàng Việt Nam năm 2016”.­­­­
Hội chợ triển lãm “Tự hào hàng Việt Nam năm 2016”.­­­­

Ban Chỉ đạo cuộc vận động (CVĐ) thành phố có nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành và hội, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền, phát động, hướng dẫn, triển khai, đôn đốc và giám sát thực hiện CVĐ trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian đến, Ban Chỉ đạo CVĐ thành phố đề ra một số nhiệm vụ:  Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan báo, đài thành phố... tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho CVĐ lan tỏa diện rộng, gắn với đi vào chiều sâu. Vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam và sản phẩm công nghệ Việt Nam và coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; khuyến khích các thành phần kinh tế hưởng ứng, tham gia CVĐ bằng các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả nhằm gia tăng tỷ trọng hàng Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường thành phố.

Tiếp tục xây dựng các chuyên mục và thông tin về CVĐ trên Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố, Báo Đà Nẵng; tuyên truyền vận động các doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu thị trường, đầu tư sản xuất, đổi mới công nghệ để sản xuất hàng hóa có chất lượng, giá thành hợp lý để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng nhận thức đúng và sử dụng thực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tuyên truyền, thực hiện CVĐ; đồng thời vận động nhân dân cùng tham gia giám sát, phát hiện việc sản xuất, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm... để chính quyền xem xét, xử lý, góp phần bảo vệ giá trị, thương hiệu hàng hóa Việt Nam, góp phần cùng chính quyền thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thành viên Ban Chỉ đạo thành phố, các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, CBCCVC, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong mua sắm, tiêu dùng cá nhân; các cơ quan, đơn vị trong mua sắm công; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao nhận thức, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo sản phẩm chất lượng cao, xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm, giá thành hợp lý; có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài thành phố.

Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo gắn hoạt động của CVĐ với các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính góp phần vào việc tạo môi trường thuận lợi giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, từ đó tạo sức lan tỏa hàng Việt tới người tiêu dùng.

Các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng quá hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm để chính quyền xem xét, xử lý, góp phần bảo vệ giá trị, thương hiệu hàng hóa Việt Nam; xử lý nghiêm các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất có hành vi vi phạm đến quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng theo quy định của Pháp luật.

Sở Công thương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước” gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức các chương trình, hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi. Phối hợp tổ chức hội chợ, triển lãm kích cầu tại các xã, phường trên địa bàn; tổ chức Hội chợ “Tự hào hàng Việt Nam năm 2017”. Vận động các doanh nghiệp, doanh nhân đưa hàng Việt Nam về các xã nông thôn, miền núi, khu dân cư, khu công nghiệp góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hàng hóa của nhân dân. Phối hợp quảng bá sản phẩm, hình ảnh, thương hiệu sản phẩm Việt của các nhà sản xuất trong nước.

Bài và ảnh: PHẠM PHÚ BÌNH

;
.
.
.
.
.