Nhà vệ sinh công cộng ven biển hư hỏng, xuống cấp

Làm rõ trách nhiệm thiết kế, thẩm định, giám sát thi công

.

Trước phản ánh của dư luận về tình trạng các nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) ven biển hư hỏng, xuống cấp và không bảo đảm vệ sinh, UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình thiết kế, thẩm định và giám sát thi công các NVSCC ven biển tại Công viên Biển Đông; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để rút kinh nghiệm, báo cáo UBND thành phố trong tháng 8-2018.

UBND thành phố giao Sở Du lịch chỉ đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẩn trương khắc phục những hư hỏng của các thiết bị tại các NVSCC nêu trên; tiếp tục tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra, quản lý tốt; đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác vận hành các NVSCC, giữ môi trường vệ sinh và hình ảnh văn minh, hiện đại của thành phố.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Công ty CP Môi trường đô thị tập trung dọn vệ sinh khu vực ven biển; chấn chỉnh công tác thu gom rác, vệ sinh môi trường khu vực Công viên Biển Đông, các bãi biển đã được giao nhiệm vụ hoặc hợp đồng thực hiện với Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.
.