Thủy điện A Vương xả nước gấp hai lần

.

Ngày 18-7, Công ty CP Thủy điện A Vương cho biết, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã thống nhất đề nghị của công ty về việc vận hành xả nước phát điện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn bảo đảm cung cấp nước cho hạ du.

Cục Quản lý Tài nguyên nước cũng chỉ đạo công ty đề xuất phương án xả nước phát điện với lưu lượng nước, thời gian xả cụ thể và báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam để xem xét, quyết định, bảo đảm cấp nước an toàn đến cuối mùa cạn (31-8-2019), đặc biệt là bảo đảm nguồn nước cấp cho thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Cục Quản lý Tài nguyên nước, Công ty CP Thủy điện A Vương đã đề nghị và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia huy động Nhà máy thủy điện A Vương xả nước phát điện với lưu lượng xả qua phát điện trung bình ngày từ 28-35m3/s, cao gấp đôi so với chỉ đạo của Cục Quản lý Tài nguyên nước trước đây (chỉ xả nước với lưu lượng trung bình ngày không quá 15m3/s), góp phần đẩy mặn cho sông Cầu Đỏ và bảo đảm cấp nước sinh hoạt ổn định cho thành phố Đà Nẵng hiện nay.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.