Liên hợp quốc chọn 2021 là Năm quốc tế về kinh tế sáng tạo

.

Ngh quyết ca Liên hp quc công nhn vai trò ca nn kinh tế sáng to trong vic to vic làm và thu nhp tha đáng, h tr gây dng doanh nghip, sáng to và đi mi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Wall Street Journal)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Wall Street Journal)

Ngày 19-12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết tuyên bố năm 2021 sẽ là Năm quốc tế về kinh tế sáng tạo vì sự phát triển bền vững.

Nghị quyết ghi nhận cần tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế đang chuyển đổi đa dạng hóa sản xuất và xuất khẩu, theo đó phát triển các lĩnh vực tăng trưởng bền vững mới và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Nghị quyết kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ nỗ lực của các nước đang phát triển trong việc tăng cường tham gia và hưởng lợi từ những lĩnh vực phát triển năng động, đồng thời thúc đẩy, bảo vệ và khuyến khích các ngành công nghiệp sáng tạo, bao gồm thực hiện các chiến lược nhằm bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách thích hợp.

Nghị quyết cũng công nhận vai trò của nền kinh tế sáng tạo trong việc tạo việc làm và thu nhập thỏa đáng, hỗ trợ gây dựng doanh nghiệp, sáng tạo và đổi mới, khuyến khích thành lập và phát triển các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, kích thích đổi mới, tăng cường năng lực con người, thúc đẩy sự tham gia của các thành phần xã hội và giảm đói nghèo.

Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế triển khai Năm quốc tế 2021 "một cách phù hợp, gắn với các ưu tiên quốc gia, nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hợp tác và kết nối, khuyến khích chia sẻ những thực tiễn và kinh nghiệm quý, tăng cường nguồn nhân lực, thúc đẩy xây dựng môi trường thuận lợi ở mọi cấp cũng như giải quyết những thách thức của nền kinh tế sáng tạo.

Theo Vietnam+

 

;
;
.
.
.
.
.